014959
krasnal-2

Grupa I Krasnoludki

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Krasnoludki-maj

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE KRASNOLUDKI – MAJ Tydzień XXXIII. Majowe święta● poznanie polskich symboli narodowych, utożsamianie się ze swoją ojczyzną● rozpoznawanie symboli narodowych, poznanie „Mazurka Dąbrowskiego”, kształtowanie postawy patriotycznej● utrwalenie umiejętności odtwarzania rytmów i przeliczania, rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami, kształtowanie umiejętności wnioskowania● nauka prostego kroku krakowiaka, wdrażanie do poruszania się krokiem dostawnym po obwodzie koła, ukazanie …

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ – KRASNOLUDKI   W ŚWIECIE KSIĄŻEK  zapoznanie z zasadami prawidłowego korzystania z książek i z biblioteki, kształtowanie nawyku odkładania książek na półkę i szanowania ich  utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki, kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni  doskonalenie rozumienia cech wielkościowych, rozwijanie umiejętności przeliczania, zapoznanie …

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO NA MARZEC Tydzień XXV. W kinie i teatrze wprowadzenie pojęć: kino i teatr, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze, propagowanie właściwych zachowań w kinie i teatrze zapoznanie z nazwami zawodów teatralnych (aktor, reżyser, scenograf), rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, stosowanie wyrażeń: do góry, obrót, w bok, poznanie piosenki, rozwijanie słuchu …

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY –KRASNOLUDKI1. Wszystko jest muzyką– zapoznanie ze źródłami różnych dźwięków, uświadomienie dziecku wartościdźwięków, w codziennym życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwościna dźwięki,– wyjaśnienie i utrwalenie pojęcia dyrygent, poznanie i utrwalenie nazw instrumentów,usprawnianie wypowiadania się, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem,– utrwalenie pojęcia rytm, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów,doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania, …

Zamierzenia na miesiąc styczeń- Krasnoludki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ  KRASNOLUDKI Nadchodzi nowy rok – poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym – poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, wdrażanie do uważnego …

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄCGRUDZIEŃ – KRASNOLUDKI1. WIADOMOŚĆ Z DALEKA– poznanie zawodów listonosza i kuriera, kształtowanie umiejętności wypowiadaniasię na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawyszacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach– zapoznanie się z funkcjami i wyglądem telefonu stacjonarnego i smartfona,utrwalenie znajomości imienia i nazwiska, wdrażanie do słuchania utworówliterackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony …

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad

W świecie wyobraźni– wprowadzenie pojęcia wyobraźnia, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli gestem, kształtowanie wrażliwości, kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości– rozumienie pojęcia marzenie, rozwijanie umiejętności przeliczania, słownika czynnego, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie umiejętności współpracy– poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej i słuchu muzycznego, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, zabawa różnymi brzmieniami,– rozpoznawanie i nazywanie niektórych …

KONKURS PlASTYCZNY-JESIENNE DRZEWO

KONKURS PLASTYCZNY „JESIENNE DRZEWO”ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI WRAZ Z RODZICAMI DO UDZIAŁU W PRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM- „JESIENNE DRZEWO”.PRACE MOGĄ BYĆ WYKONANE W FORMIE PŁASKIEJ LUB PRZESTRZENNEJ Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNORODNYCH DARÓW PRZYRODY. FORMAT I TECHNIKA DOWOLNA. Prosimy, aby prace były podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka z nazwą grupy i dostarczone do przedszkola do dnia 03.11.2023r.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik – Krasnoludki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc październik dla grupy I – Krasnoludki   Jesień w sadzie  poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznanie zwyczajów życia, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin  poznanie cech owoców dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie …

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content