014959
krasnal-2

Zasady tworzenia oddziałów przedszkolnych

wiewiorka

Zasady tworzenia oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 9 w Poznaniu

&1

         1. Zasady zostały ustalone w porozumieniu Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców.

&2

1.      Przy tworzeniu oddziału brana jest pod uwagę opinia nauczyciela i psychologa zatrudnionego w przedszkolu, oparta na podstawie całorocznej obserwacji, dotycząca stopnia rozwoju dziecka, a w szczególności jego dojrzałości emocjonalno-społecznej.

2.      Rozmowa z rodzicami dzieci wytypowanych do zmiany grup (wynikającej z organizacji pracy przedszkola) w najkrótszym czasie po zakończeniu rekrutacji.

3.      W przypadku braku zgody rodziców, zwołuje się zebranie danego oddziału, w celu przedyskutowania mających nastąpić zmian. W sytuacji braku chętnych do przejścia do innego oddziału, poinformowanie ogółu o konieczności dokonania zmian organizacyjnych oraz o niezbędności zastosowania kolejnej zasady z pkt. 4.

4.      Przy tworzeniu oddziału decyduje data urodzenia dziecka.

 

Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 09.09.2014r.

Zatwierdzam

Dyrektor Przedszkola

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej  

Przedstawiciele Rady Rodziców

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content