014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik – Krasnoludki

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik – Krasnoludki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc październik dla grupy I – Krasnoludki  

Jesień w sadzie 

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznanie zwyczajów życia, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin 
 • poznanie cech owoców dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych 
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie i uczestniczenia w zabawach badawczych 
 • poznanie treści nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności 
 • poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), kształcenie stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie 

Jesień w sadzie 

 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, zachęcanie do udzielania pomocy 
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw, poszerzanie słownictwa czynnego, nauka wycinania nożyczkami, rozwijanie współpracy, doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej 
 • odróżnianie, które warzywa rosną pod ziemią, a które – nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, rozwijanie współpracy 
 • poznanie niektórych właściwości warzyw, klasyfikowanie, rozwijanie umiejętności muzycznych i sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności pracy w parach, rozwijanie świadomości ciała, ćwiczenie różnych sposobów poruszania się, rozbudzanie wyobraźni dźwiękowej, rozwijanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej 
 • rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek i miąższu, doskonalenie sprawności językowej, manualnej, nazywanie kolorów, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa 

Jesienny krajobraz  

 • odróżnianie środowiska parku i lasu, poszerzanie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, rozwijanie empatii i odpowiedzialności 
 • poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane ze skarbami jesieni, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, planowanie pracy, rozwijanie samodzielności 
 • określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo, rozwijanie umiejętności manipulowania przedmiotami, prowadzenia eksperymentów, przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie współpracy 
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy 
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, rozwijanie sprawczości, poczucia własnej wartości  
  i odpowiedzialności za innych 

Deszczowa pogoda  

 • przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią, wprowadzenie pojęcia przeprosiny, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane  
  z uczuciami, rozwijanie umiejętności nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji 
 • poznanie znaczenia słowa szaruga, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, rozwijanie współpracy 
 • ćwiczenie i nazywanie kierunków w przestrzeni, poruszanie się według instrukcji, rozwijanie słownictwa, rozwijanie samodzielności, rozwijanie współpracy 
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie współpracy 
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonemowego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, utrwalenie zasad bezpieczeństwa 

“Małe czerwone jabłuszko” 

Małe czerwone jabłuszko 

tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 

Ref. Za rączki się trzymają 

i w koło obracają (x2) 

Małe czerwone jabłuszko 

tańczy dziś pod drzewem z gruszką 

 

 

Ref. Jabłuszko podskakuje 

a gruszka przytupuje (x2) 

Małe czerwone jabłuszko 

tańczy dziś pod drzewem z gruszką 

Ref. W rączki klaszcze jabłuszko 

razem z dojrzałą gruszką (x2) 

Małe czerwone jabłuszko 

tańczy dziś pod drzewem z gruszką 

Ref. Biegną sobie dokoła, 

jabłuszko gruszkę woła (x2) 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content