014959
krasnal-2

Zajęcia dodatkowe

wiewiorka

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia Dodatkowe

Pedagog specjalny:

 1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:
  a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
  możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
  predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn
  niepowodzeń edukacyjnych
  b) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków,
  c) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i
  środków dydaktycznych
 2. współpraca z zespołem planującym i koordynującym kształcenie
  specjalne w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu
  ­edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie
  kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy
  ­psychologiczno-pedagogicznej;
 3. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
  a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych wychowanków lub
  trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających
  funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola
  b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem
  c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb
  rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości
  psychofizycznych, 
  d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb
  dzieci
Pedagog specjalny – 
Magdalena Bąbelewska
od poniedziałku do piątku od 7.00 – 10.00
Agnieszka Głowacka
wtorek 7.30 – 10.30
środa 13.15- 15.15
piątek 7.30 -8.30 i 13.15 – 14.15

Gimnastyka korekcyjna:

Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest prawidłowa postawa ciała oraz nabywanie nawyku prawidłowej postawy. Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych, ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i urządzeń sportowych. Gimnastykę prowadzi p. Monika Łajdych.

środa godz. 10.30-12.30

Logopeda:

To właśnie na tych zajęciach dzieci na wesoło wykonują przysłowiową gimnastykę buzi i języka. Dzieci realizują indywidualne programy logopedyczne – zależnie od swoich predyspozycji i potrzeb. Logopedię prowadzi p. Mariola Jankowska.

środa godz. 8.30-14.30

czwartek godz. 8.30 – 13.30

Psycholog:

 Może on pomóc dziecku polubić przedszkole i dobrze się w nim zaaklimatyzować. Te pozytywne doświadczenia ułatwią później dziecku szkolny start. Poza tym  prowadzi obserwacje dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi, współpracuje z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci ,współpracuje z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej, wspiera nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Zajęcia prowadzi p. Marcelina Westphal.

wtorek godz. 8.00-11.00

czwartek godz. 8.00-13.00

 

Język Angielski:

uczymy dzieci języka poprzez zabawę: śpiewając anglojęzyczne piosenki, używając anglojęzycznych wyliczanek, stosując anglojęzyczne polecenia w trakcie gier i zabaw ruchowych. Dbamy aby Maluszki przyswajały nowe słowa i ich znaczenie w sposób intuicyjny, naturalny, w  najprostszych sytuacjach. Zajęcia prowadzi p. Wiktor Nadolny.

Język angielski

poniedziałek i czwartek:

10.30 – 10.50 grupa II

10.50 – 11.05 – grupa I

11.05 – 11.30 -grupa III

11.30 – 12.00 – grupa IV

Język angielski dodatkowy
środa 15.15- 16.15

 

 

Eksperymenty:

Eksperymenty to zajęcia szeroko nawiązujące do nauk przyrodniczych i ścisłych, jak chemia czy fizyka. W ich trakcie dzieci mają okazje badać reakcje i zjawiska w bezpiecznych warunkach pozwalających kontrolować wszelkie istotne czynniki oraz poddawać ich przebieg oraz wynik dokładnej i wnikliwej obserwacji. Dla naszych Przedszkolaków jest to świetna zabawa na rzecz naukowego rozwoju

cały rok

Relaksacja:

Relaksacja to najbardziej cichy, spokojny i leniwy moment dnia w Przedszkolu. W tym czasie w młodszych grupach dzieci odpoczywają na leżaczkach, a w starszych słuchają opowiadań, bajek, słuchają muzyki relaksacyjnej, bawią się w zabawy dowolne, biorą udział w zajęciach wyciszających duszę i ciało. To dawka spokoju po długim i ciężkim dniu pracy Przedszkolaka

cały rok

Robotyka

Podczas warsztatów budować będziemy maszyny, pojazdy, zwierzęta, dinozaury i wiele innych ciekawych robotów. Dzieci uczą się jak za pomocą aplikacji zainstalowanej na tablecie wprawić roboty w ruch. Zajęcia z robotyki świetnie rozwijają sprawność manualną dzieci, uczą kreatywnego, przestrzennego myślenia, kształtują zdolności matematyczne.

Zajęcia z robotyki odbywają się w piątki:

I grupa: 15.00 – 15.45

II grupa: 15.45 – 16.30

 

Piłka nożna

Zajęcia prowadzone są za pomocą zabaw i gier edukacyjnych, dzięki czemu każdy trening jest wielką przygodą dla dziecka. Ćwicząc razem z rówieśnikami na terenie przedszkola, dzieci mają szanse rozwijać swoje zdolności fizyczne, koordynację, postrzeganie oraz równowagę pod czujnym okiem trenera.

wtorek 15.15 -16.15

 

Tucan Dance – zajęcia taneczne

czwartek 15.00 – 16.00

 

Rytmika – Anna Nazarczuk

piątek: 

8.45 – 9.10 grupa IV

9.10 – 9.30 grupa I

9.30 – 9.50 grupa II

9.50 – 10.15 grupa III


Język hiszpański: 

Poniedziałek: od 15.30 – 16.00

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content