014959
krasnal-2

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

wiewiorka

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ – KRASNOLUDKI  

W ŚWIECIE KSIĄŻEK 

 • zapoznanie z zasadami prawidłowego korzystania z książek i z biblioteki, kształtowanie nawyku odkładania książek na półkę i szanowania ich 
 • utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki, kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni 
 • doskonalenie rozumienia cech wielkościowych, rozwijanie umiejętności przeliczania, zapoznanie z procesem tworzenia książki, kształtowanie postawy gotowej do poznawania nowych zawodów, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki 
 • rozwijanie słuchu, doskonalenie umiejętności autoprezentacji 
 • utrwalenie wiedzy na temat książek, poznanie właściwości papieru, trening integracji sensorycznej, stymulowanie zmysłów, wdrażanie do zespołowej pracy 

KTO NAM POMOŻE 

 • zapoznanie z zawodem strażaka i numerem alarmowym 112, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania, budowanie wiedzy o świecie, rozwijanie sprawności fizycznej 
 • poznanie pracy policjanta, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego wiersza, rozwijanie umiejętności budowania wiedzy o świecie, budowanie wypowiedzi, wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętych praw 
 • ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy na wypadek pożaru, zapoznanie z podstawowym wyposażeniem strażaków, uczenie szacunku dla pracy strażaka, wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych 
 • zaznajomienie z pracą lekarza i pielęgniarki, poszerzanie wiedzy o świecie, doskonalenie umiejętności reagowania na polecenia N., rozwijanie sprawności fizycznej 
 • rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności wezwania pomocy w razie wypadku rozwijanie wrażliwości sensorycznej, budzenie wrażliwości na drugiego człowieka 

NA WIOSENNEJ ŁĄCE 

 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, budowanie pozytywnej postawy wobec owadów zapylających, reagowanie na wskazówki N., uważne słuchanie, poprawne budowanie wypowiedzi, umiejętność rozpoznawania własnych emocji 
 • zapoznanie z nazwami i wyglądem mieszkańców łąki, rozwijanie mowy, uważne słuchanie, rozwijanie motoryki małej poprzez działalność twórczą i ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności dzielenia na sylaby 
 • kształtowanie umiejętności określania odległości: bliżej i dalej, wyjaśnienie znaczenia określeń: wysoko, nisko, głęboko, kształtowanie umiejętności określania położenia: nad, na, ponad, rozwijanie umiejętności współpracy 
 • reagowanie na zmianę tempa granej muzyki, kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań 
 • rozwijanie zdolności manualnych, rozpoznawanie rzeczy dotykiem, rozpoznawanie kolorów, reagowanie na polecenia N. 

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ 

 • utrwalenie pojęcia globus, kształtowanie nawyku segregowania śmieci oraz oszczędzania wody i energii, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę w kontekście przyszłych pokoleń 
 • zapoznanie z zasadami segregowania odpadów i kształtowanie tej umiejętności, rozwijanie zachowań proekologicznych 
 • zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii, doskonalenie umiejętności przeliczania i odwzorowywania, kształtowanie zachowań proekologicznych 
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, ćwiczenie chodzenia za prowadzącym, kształtowanie poczucia pulsu w muzyce, rozwijanie motoryki małej, kształtowanie nawyku oszczędzania wody 
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej dbania o Ziemię, rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka, kształtowanie postawy: nie wyrzucaj – wykorzystaj 

 

 

“Idzie do nas wiosna” 

 1. Kiedy wiosna przyjdzie do nas roześmiana i zielona.
  Razem z wiosną wszystkie dzieci
  zaśpiewają tak: 
   
  Ref: 
  Zielona trawa, zielony mech, 
  zielona żaba rechu, rechu, rech. 
  Zielona trawa, zielony mech, 
  zielona żaba rechu, rechu, rech. 
   
  II. Rośnie trawa, rosną liście, 
  rosną szybko dzieci wszystkie. 
  Przyleciały już bociany 
  i klekocą tak:  
   
  III. W lesie kwitnie już zawilec, 
  obudziły się motyle. 
  A wieczorem nad łąkami 
  słychać żabi śpiew. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content