014959
krasnal-2

Koncepcja pracy przedszkola

wiewiorka

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI W POZNANIU

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa ten może być nauczycielem innych”

Konfucjusz

Zatwierdzony Uchwałą Nr 6/2013/14 Rady Pedagogicznej z dnia 13.09.2013r.   

MISJA:

     Każde dziecko jest dla nas ważne, traktujemy je podmiotowo i indywidualnie. Przedszkole zapewnia bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój wszystkich wychowanków. Nasza placówka promuje zdrowie psychiczne i fizyczne, daje możliwość obcowania z literaturą i sztuką, dziecko jest jej współtwórcą. Przedszkole wzmacnia poczucie własnej wartości oraz szacunku dla innych. Zapewniamy wysokiej jakości edukację, prowadzoną przez kompetentnych nauczycieli. Placówka jest otwarta na propozycje i oczekiwania rodziców. W naszym przedszkolu dziecko czuje się bezpiecznie w życzliwej i dobrej atmosferze.

 

WIZJA:

 • Chcemy, by nasze dzieci nabywały wszechstronnych umiejętności.
 • Tworzymy warunki do rozwoju aktywności dziecka, wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności: kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym, kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli przeżyć), nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.
 • Dążymy do zapewnienia dzieciom dobrego samopoczucia moralnego, psychicznego i fizycznego.
 • Zachęcamy rodziców do współuczestnictwa w życiu przedszkola.
 • Chcemy, aby nasze dzieci były ciekawe świata i potrafiły zrozumieć siebie i innych.
 • Pragniemy, by nasi wychowankowie posiadali umiejętność racjonalnego myślenia.
 • Dążymy, aby wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałali ze sobą, tworzyli przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Modernizujemy bazę lokalową.
 • Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.
 • Promujemy przedszkole w środowisku lokalnym.

 

                Dobrze skonstruowany plan strategiczny przedszkola umożliwia podniesienie jakości pracy placówki, jej rozwój, zadowolenie dzieci i rodziców, satysfakcję kadry i dyrektora.

 

CELE STRATEGICZNE:

 • Kształcenie i wychowanie

– ujednolicenie własnych oddziaływań wychowawczych z oddziaływaniami rodziny

– dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci

– wyrabianie nawyków higienicznych

          – promowanie zdrowia emocjonalnego

– rozwój umiejętności prospołecznych

– coraz lepsze przygotowanie dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarzanie warunków do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

 

 • Bezpieczeństwo dzieci i pracowników

-wyposażenie dzieci w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz sposobach ochrony przed nimi

-dostarczenie dzieciom i pracownikom wiedzy na temat bezpiecznych zachowań

-modernizacja pomieszczeń, dostosowanie ich do potrzeb dzieci i pracowników

-zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa

-zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, zapobieganie niepożądanym zjawiskom i wypadkom

 

         Kadra

 • Wysoko wykwalifikowana kadra:

-dyplomy

– zaświadczenia

          -certyfikaty

 

 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji:

-udział w kursach, szkoleniach

                     -Rady Pedagogiczne

-uczestnictwo w koleżeńskich zajęciach otwartych

-podejmowanie nowych wyzwań

 

 • Dobra realizacja zadań:

-zadowolenie dzieci, rodziców i dyrektora placówki

     Baza

 • Estetyczne, dobrze wyposażone przedszkole:

– meble w salach dopasowane do potrzeb dzieci

– odnowienie podłóg

– wymiana drzwi wewnętrznych

– dobra estetyka, przyjazna dzieciom

 

 • Duża ilość pomocy dydaktycznych, zabawek:

– nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne

– kąciki zabawek

– biblioteczka

 

 • Wyposażenie placówki w sprzęt multimedialny:

– edukacja medialna

– nowoczesny sprzęt nagłaśniający

 

 • Bezpieczny, dobrze zagospodarowany ogród:

– teren do zabaw  ogrodzony siatką z furtką w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci

– doposażenie ogrodu w sprzęt do zabaw

        Rodzice

 • Dobrze układająca się współpraca z rodzicami

– co miesięczne spotkania indywidualne z nauczycielem

– zebrania grupowe

-wspólne warsztaty

 

 • Zaangażowanie rodziców w działalność przedszkola

– udział w festynach, pomoc w ich przygotowaniu

– przygotowanie przedstawienia dla dzieci

– udział w pracach na rzecz przedszkola

– poszukiwania sponsorów

 

       Promocja

– aktualizowanie strony internetowej

– organizowanie imprez o charakterze rodzinnym

– udział w konkursach

– współpraca z innymi przedszkolami i ze Szkołą Podstawową

nr 19

– współpraca z najbliższym środowiskiem lokalnym

 

         Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

 

Sylwetka absolwenta:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze
 • potrafi współdziałać w zespole
 • jest zainteresowany nauką i literaturą
 • jest samodzielny
 • jest aktywny w podejmowaniu działań
 • lubi działania twórcze
 • jest wrażliwy estetycznie
 • akceptuje zdrowy styl życia
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
 • czuje się Polakiem

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content