014959
krasnal-2

Grupa II Wiewiórki

wiewiorka

Zamierzenia na miesiąc kwiecień- Wiewiórki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ poznanie sposobu dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania książek i odkładania ich na półkę, uświadamianie wartości lektury w życiu człowieka, wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wspólne mienie poznanie pojęć biblioteka, księgarnia i różnic między tymi miejscami, ćwiczenie właściwego zachowania podczas wizyt w bibliotece, księgarni, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy …

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

W kinie i w teatrze – nabywanie wiedzy na temat kina i teatru, kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odczytywania informacji w formie prostych obrazków, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wdrażanie do właściwego zachowania się w instytucjach kultury – wzbogacanie zasobów słownictwa o nazwy lalek teatralnych i niektórych zawodów związanych z filmem i teatrem, kształtowanie umiejętności …

Zamierzenia na miesiąc luty- Wiewiórki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY WIEWIÓRKI poznanie źródeł pochodzenia różnych dźwięków, rozwijanie percepcji słuchowej, wyjaśnienie i utrwalenie znajomości pojęć dyrygent, orkiestra, batuta, poznanie i utrwalenie znajomości nazw instrumentów doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów, kształtowanie umiejętności deszyfrowania kodów, rozwijanie wrażliwości dotykowej, wdrażanie do zgodnej współpracy w parach poznawanie nowej piosenki, utrwalanie znajomości nazw emocji, …

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

 Nadchodzi nowy rok – poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym – poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie …

Zamierzenia na miesiąc grudzień- Wiewiórki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE GRUDZIEŃ poznanie zawodów listonosza i kuriera, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach zapoznanie się z funkcjami i wyglądem telefonu stacjonarnego i smartfona, utrwalenie znajomości imienia i nazwiska, wdrażanie do słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, …

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad

        W świecie wyobraźni zapoznanie z pojęciem wyobraźnia, doskonalenie umiejętności wyrażania myśli gestem, nauka relaksacji, kształtowanie wrażliwości i umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, poznanie nazw niektórych instrumentów i sposobu grania na nich, nauka różnych form ekspresji muzycznej, kształtowanie orientacji w przestrzeni, wdrażanie do …

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content