014959
krasnal-2

przedszkole

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze maj

• wprowadzenie pojęć: szacunek do książek, miłość;• poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu; • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie […]

Zamierzenia wychowawcze na maj

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTEROLETNICH NA MIESIĄC MAJ   Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”. Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy. Rozwijanie umiejętności manualnych. Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni. Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji. Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt […]