014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC – SŁONECZKA

Tydzień I W kosmosie
• wzbogacanie wiadomości na temat planet w Układzie Słonecznym, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności współpracy
• poznanie kształtu litery p, P, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności współpracy
• utrwalenie nazw figur geometrycznych, zapoznanie ze znakiem równości, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, rozwijanie orientacji przestrzennej, rozwijanie umiejętności sprzątania swojego miejsca pracy
• rozwijanie umiejętności wokalnych, kreatywności i wyobraźni, wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami, rozwijanie sprawności fizycznej, wzbogacanie wiedzy na temat Księżyca
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, pobudzanie, stymulowanie zmysłów, trening integracji sensorycznej

Tydzień II Przebudzenie po zimie
• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, samodzielnego ubierania się i wybierania garderoby adekwatnie do pogody, wzbogacenie słownictwa o przysłowia: „w marcu jak w garncu” i „ubierać się na cebulę”
• poznanie kształtu litery g, G, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, ćwiczenie pamięci, wzbogacanie słownictwa
• rozwijanie umiejętności czytania symboli, wzbogacanie wiadomości na temat przedmiotów służących do badania pogody, doskonalenie umiejętności przeliczania, ćwiczenie pamięci wzrokowej, wzbudzenie ciekawości świata
• wzbogacenie słownictwa o nazwy ptaków, ćwiczenie orientacji w przestrzeni i umiejętności reagowania na sygnał, rozwijanie wyobraźni ruchowej, rozwijanie umiejętności wykonywania pracy do końca
• wzbogacenie wiadomości na temat powstawania tęczy, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wzbudzanie ciekawości świata, trening integracji sensorycznej

Tydzień III. W wiosennym ogrodzie
• utrwalenie wiedzy na temat rodzajów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz sprzętów do tego używanych, kształtowanie nawyków systematycznej pracy, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
• poznanie kształtu litery c, C, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie umiejętności gry fair play
• zapoznanie ze znakiem dodawania, doskonalenie umiejętności przeliczania i dodawania, wzbogacanie słownictwa o nazwy kwiatów, rozwijanie umiejętności współpracy w parze
• rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, kreatywności i wyobraźni, rozwijanie umiejętności plastycznych
• kształtowanie postawy proekologicznej, nawyku systematycznego dbania o rośliny, utrwalenie wiadomości dotyczących wiosennych roślin, rozwijanie pamięci wzrokowej, trening integracji sensorycznej

Tydzień IV. Od kurnika do świątecznego koszyka
• utrwalanie wiadomości na temat zwierząt gospodarskich i pracy rolnika, wyrabianie szacunku do pracy rolnika, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie percepcji słuchowej
• wzbogacanie słownictwa o nazwy samców i samic poszczególnych gatunków zwierząt, kształtowanie postawy proekologicznej, wyrabianie postawy życzliwości i troski o zwierzęta, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności manualnej
• rozwijanie orientacji w przestrzeni, dodawania w zakresie 10, prawidłowego używania liczebników porządkowych, wzbogacanie słownictwa o nazwy ptaków hodowlanych, zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej
• zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, sprawności manualnej, kształtowanie percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności fizycznej
• poszerzenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych, radzenia sobie z przegraną, trening integracji sensorycznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content