014959
krasnal-2

Zamierzenia na miesiąc styczeń- Krasnoludki

wiewiorka

Zamierzenia na miesiąc styczeń- Krasnoludki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ  KRASNOLUDKI

Nadchodzi nowy rok

– poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym

– poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej

– zapoznanie z nazwami dni tygodnia, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie kreatywności, doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikowania, doskonalenie umiejętności odwzorowywania,

– zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem

Sporty zimowe

– poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uczuć i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw

– poznanie znaczenia słowa kulig, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na sankach, doskonalenie aparatu mowy, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

– poznanie łyżwiarstwa figurowego, jako dyscypliny sportowej, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie

– zapoznanie z wyglądem i kolorami flagi olimpijskiej, poszerzanie doświadczeń plastycznych,

– usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi

Dzień Babci i Dzień Dziadka

– poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych

– utrwalanie nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących, rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne i narządów artykulacyjnych, rozwijanie słuchu fonematycznego, ukazywanie walorów posiadania rodziny

– wskazywanie cech charakteryzujących dzieci i osoby dorosłe, utrwalanie nazw członków rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych, wskazywanie na wagę wzajemnego pomagania sobie w rodzinie

– utrwalenie wiadomości na temat relacji z babciami i dziadkami, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami, przygotowanie upominków dla babć i dziadków, zorganizowanie w przedszkolu uroczystości z okazji ich święta.

Karnawał

– poznanie znaczenia słowa karnawał, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka

– utrwalanie nazw kolorów, wzbogacanie słownictwa (konfetti, serpentyna), doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3, rozwijanie orientacji w przestrzeni

– utrwalenie wiadomości dotyczących karnawału, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie zmysłów, zachęcanie do brania udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content