014959
krasnal-2

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

wiewiorka

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY –
KRASNOLUDKI
1. Wszystko jest muzyką
– zapoznanie ze źródłami różnych dźwięków, uświadomienie dziecku wartości
dźwięków, w codziennym życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości
na dźwięki,
– wyjaśnienie i utrwalenie pojęcia dyrygent, poznanie i utrwalenie nazw instrumentów,
usprawnianie wypowiadania się, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem,
– utrwalenie pojęcia rytm, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów,
doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania, zachęcanie do pracy w parach
– utrwalenie znajomości nazw emocji, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji,
rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji bez naruszania granic innych osób
– rozwijanie umiejętności i zdolności plastyczno-technicznych, stymulacja w zakresie integracji
sensorycznej, zachęcanie dzieci do podejmowania działań i do ekspresji artystycznej
2. Pod ziemią, pod wodą
– zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi, kształtowanie umiejętności współpracy,
uwrażliwienie przedszkolaków na sposoby wyrażania emocji
– zapoznanie dzieci z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęć: staw, jezioro, rzeka,
morze, ocean, akwarium, kształtowanie umiejętności pracy z tekstem, zachęcanie
przedszkolaków do integracji w grupie
– zapoznanie ze złożami oraz miejscem ich wydobywania, wprowadzenie pojęcia kopalnia,
doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania, budowanie umiejętności współpracy
w grupie
– zapoznanie dzieci z naturalnymi dźwiękami Ziemi, ćwiczenie orientacji w przestrzeni i
wyobraźni ruchowej, doskonalenie motoryki w pozycji leżącej, pobudzanie do aktywności
muzyczno-ruchowej, rozwijanie w przedszkolakach wrażliwości na muzykę
– zapoznanie dzieci z budową wulkanu i podstawowymi zjawiskami w nim zachodzącymi,
stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej, zachęcanie przedszkolaków do
podejmowania działań i ekspresji artystycznej
3. W kosmosie
– zapoznanie z pojęciami: planeta, Ziemia, kosmos, Układ Słoneczny, utrwalenie pojęć: dzień i
noc, kształtowanie postawy otwartej na działanie, poszukiwanie, budowanie poczucia
tożsamości ze swoją planetą
– utrwalenie pojęć: kosmos, Układ Słoneczny, planety, kształtowanie umiejętności korzystania
z prostego teleskopu, rozbudzanie zainteresowania nauką i kosmosem
– zapoznanie z figurami geometrycznymi i ich cechami, wprowadzenie pojęcia rakieta,
pobudzanie ciekawości poznawczej dzieci, utrwalanie umiejętności pracy w zespole
– rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci, zachęcanie do kreatywności, otwartości,
rozbudzanie wyobraźni, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych
– utrwalenie znajomości figur geometrycznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
stymulacja w zakresie integracji sensorycznej, budowanie postawy otwartości na innych,
nieznanych
4. Prehistoryczny świat
– zapoznanie z pojęciami: muzeum, paleontolog, kształtowanie postawy szacunku wobec tego,
co dawne, wdrażanie do właściwych zachowań w muzeum
– utrwalenie nazw zawodów: archeolog, paleontolog, rozwijanie umiejętności artykulacyjnych
dzieci, kształtowanie postawy szacunku wobec pracy i różnych zawodów, zachęcanie do
dbałości o dobra kultury
– poznanie niektórych gatunków dinozaurów, poszerzenie wiedzy na temat ich życia,
doskonalenie umiejętności przeliczania, stosowania pojęć: mniej, więcej, tyle samo,
rozwijanie kreatywności i wyobraźni, zachęcanie do wspólnej zabawy w grupie
– utrwalenie nazw dinozaurów, rozwijanie słuchu muzycznego, zachęcanie do aktywnego
spędzania czasu i aktywnej zabawy
– utrwalenie znajomości poznanych zawodów i nazw dinozaurów, rozwijanie kreatywności i
wyobraźni, stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej, zachęcanie do aktywnego
spędzania czasu, aktywnej zabawy, budowanie postawy otwartości na rzeczy inne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content