014959
krasnal-2

Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne

wiewiorka

Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne w Przedszkolu nr 9

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu

wtorek – 8.00 – 12.00

czwartek – 8.00 – 10.00

psycholog Marcelina Westphal ( po wcześniejszym umówieniu się).

Logopeda – środa 9.00 – 13.00

pedagog/logopeda Mariola Jankowska ( po wcześniejszym umówieniu się).

Wsparcie zewnętrzne:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 7

tel. 61 872-10-50

e-mail: poradnia7poznan@gmail.com

ul. św. Antoniego 42

telefon wsparcia psychologiczno – pedagogicznego: 691-199-955

Fundacja Zero-Pięć na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci

ul. Prusa 14/7, Poznań

dr Magdalena Stawicka

tel. 664-497-582

Beata Granops

tel. 501-034-850

Adam Stepnowski – Said

tel. 793-305-007

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

 tel. 61 855-22-78

 

 

 

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Szanowni Państwo,

Rodzice/Opiekunowie, Specjaliści i Nauczyciele

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 działa stacjonarnie mimo trwającej pandemii. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby.

Prowadzimy stacjonarne diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. W poradni nadal odbywają się stacjonarne indywidualne zajęcia terapeutyczne, prowadzimy osobiste i telefoniczne porady i konsultacje, pomagamy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów Państwa dzieci i podopiecznych, oferujemy różnorodne formy wsparcia i pomocy, zarówno indywidualne, jak i grupowe.

Mamy swój profil na facebooku, na którym znajdziecie Państwo wiele wartościowych informacji.

Zachęcamy Państwa gorąco do kontaktu z nami,

nasi specjaliści chętnie pomogą służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wszystkie oferowane formy pomocy znajdą Państwo poniżej.

 Kontakt do nas:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

Ul. Św. Antoniego nr 42 (przy kościele)

Tel. 061 872 10 50 – sekretariat

Mail: poradnia7poznan@gmail.com

FORMY POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PPP7

 

 1. Diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne

Stacjonarnie diagnozujemy dzieci/uczniów potrzebujących pomocy w różnorodnych trudnościach: rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalno-społecznych. W celu umówienia się na diagnozę do właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z sekretariatem poradni. Zostaniecie Państwo pokierowani do odpowiedniego psychologa czy pedagoga, który współpracuje ze szkołą/przedszkolem dziecka. Pracujemy w reżimie sanitarnym w trosce o Państwa rodzinę i naszych pracowników.

 1. Dyżur Dyrektora Poradni

Szanowni Państwo, Dyrektor poradni dyżuruje dla Was w każdą środę,

w godz. 15.00-17.30 w Poradni.

Podczas dyżuru można:

– skorzystać z konsultacji,

– wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji czy współpracy z poradnią,

– złożyć dokumenty na Zespół Orzekający.

Zapraszam do kontaktu – Magdalena Rudzińska

 1. Konsultacje i porady, bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Psycholodzy/Pedagodzy szkolni, Nauczyciele,

Wszyscy nasi specjaliści udzielają na bieżąco wsparcia w problemach dzieci i młodzieży oraz ich rodzin poprzez:

 • Indywidualne konsultacje i porady (na terenie poradni, szkół i przedszkoli; telefoniczne)
 • Spotkania w celu ustalenia strategii pomocy i wsparcia (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania interwencyjne (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania o charakterze mediacyjnym (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania i konsultacje w ramach sieci współpracy psychologów/pedagogów i nauczycieli szkół i przedszkoli (na terenie poradni, telefonicznie, w aplikacji WhatsApp).
 • Inne spotkania (według potrzeb).
 1. Zajęcia terapeutyczne

 Terapia i wsparcie psychologiczne(w problemach emocjonalnych, okresu adolescencji, dotyczących relacji społecznych i innych):

 • mgr Izabela Danielewicz
 • mgr Grażyna Kołdyka
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Paulina Muszyńska-Kubiak
 • mgr Aldona Paprzycka
 • mgr Anna Pisula
 • mgr Daniela Szrejter
 • mgr Marlena Tadzik
 • mgr Dorota Wojtkowska
 • mgr Izabela Szeszuła

Nasi psycholodzy udzielają wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w ramach przydzielonych placówek.

Indywidualna terapia zaburzeń lękowych dla dzieci w wieku 8-13 lat wg programu „Zaradny kot”

 • mgr Daniela Szrejter

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższą terapię, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 Terapia rodzinna

 • mgr Izabela Danielewicz,
 • mgr Marlena Tadzik,
 • mgr Anna Pisula,
 • mgr Aldona Paprzycka.

Rodzice chętni na uczestnictwo w terapii rodzinnej, proszeni są o kontakt z wybranym psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

Wsparcie w problemie uzależnienia (uzależnienia od alkoholu, narkotyków, gier, Internetu itp.) – konsultacja z terapeutą uzależnień:

 • mgr Anna Pisula

Rodzice/młodzież potrzebujący wsparcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym.

Wsparcie dziecka i rodzica w sytuacji rozstania

 • mgr Anna Pisula

Rodzice potrzebujący wsparcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym.

Terapia pedagogiczna – usprawnianie umiejętności pisania, czytania i liczenia:

 • mgr Mariola Jankowska
 • mgr Dorota Madalińska
 • mgr Alina Szymaniak
 • mgr Dorota Wojtkowska
 • mgr Zuzanna Szczepańska

Nasi pedagodzy prowadzą terapię dla dzieci i wsparcie w pracy domowej dla rodziców w ramach przydzielonych placówek.

Terapia logopedyczna:

 • mgr Magdalena Najs
 • mgr Dorota Madalińska

Rodzice chętni na uczestnictwo dzieci w terapii, proszeni są o kontakt z wybranym logopedą prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

Terapia Biofeedback:

 • mgr Grażyna Kołdyka
 • mgr Daniela Szrejter

Rodzice chętni na uczestnictwo dzieci w terapii, proszeni są o kontakt z wybranym psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 1. Zajęcia grupowe/warsztatowe:

 Zajęcia terapii psychologicznej dla dzieci 5-6 letnich w celu stymulacji rozwoju poznawczego i emocjonalnego (na terenie Poradni)

 • mgr Daniela Szrejter

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższą terapię, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

Zajęcia dla uczniów zdolnych z klas II/III szkoły podstawowej rozwijające potencjał intelektualny i myślenie twórcze (na terenie Poradni)

 • mgr Aldona Paprzycka

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższe zajęcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym. Zajęcia obejmują dzieci z całego rejonu PPP7.

Zajęcia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej (dla uczniów z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, na terenie Poradni)

 • mgr Dorota Wojtkowska

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższe zajęcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym. Zajęcia obejmują dzieci z całego rejonu PPP7.

Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów (na terenie Poradni)

 • mgr Anna Pisula,
 • mgr Paulina Muszyńska-Kubiak

W celu zgłoszenia dziecka na w/w zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

Zajęcia profilaktyki uzależnień, profilaktyki dotyczącej zagrożeń internetowych, promocji zdrowia psychicznego (na terenie szkół)

 • mgr Anna Pisula

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy Pedagoga/Psychologa szkolnego o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

Zajęcia warsztatowe dla uczniów „Słowa ostrzejsze niż nóż” w zakresie wyrażania emocji (na terenie szkół)

 • mgr Izabela Szeszuła

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy Pedagoga/Psychologa szkolnego o kontakt telefoniczny z p. Izabelą Szeszułą, prowadzącą.

Zajęcia dla uczniów w zakresie efektywnych metod uczenia się (na terenie Poradni lub szkoły)

 • mgr Izabela Szeszuła,
 • mgr Zuzanna Szczepańska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy Pedagoga/Psychologa szkolnego o kontakt telefoniczny z p. Zuzanną Szczepańską, prowadzącą.

Zajęcia wspomagające w podjęciu właściwej decyzji edukacyjno-zawodowej (na terenie szkół)

 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Agnieszką Koperską-Figaj, prowadzącą.

Zajęcia dla rodziców dzieci 6-letnich w zakresie gotowości szkolnej (na terenie szkół i przedszkoli)

 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

Zajęcia warsztatowe dla rodziców „Szkoła dla Rodziców” wspierające kompetencje wychowawcze (na terenie Poradni)

 • mgr Izabela Danielewicz,
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj

Rodzice chętni do udziału w zajęciach, proszeni są o kontakt z p. Izabelą Danielewicz, psychologiem prowadzącym.

 1. Prelekcje dla rodziców:

Spotkania psychoedukacyjne/prelekcje dla rodziców dzieci przedszkolnych w tematyce:

 • „Konsekwencja w wychowaniu. Nagradzanie. Stawianie granic”.
 • „Wspieranie zdolności poznawczych, kierunkowych i twórczych dziecka”.
 • „Zachowania agresywne dzieci. Przyczyny, rodzaje, zapobieganie.”
 • mgr Aldona Paprzycka

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w prelekcji i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z p. Aldoną Paprzycką, prowadzącą.

 1. Doradztwo zawodowe:

Indywidualne spotkania w zakresie doradztwa zawodowego (diagnoza preferencji, predyspozycji zawodowych; poradnictwo)

 • mgr Marlena Tadzik
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj

Rodzice widzący potrzebę spotkania w zakresie poradnictwa zawodowego, proszeni są o kontakt z wybranym doradcą zawodowym. Poradnictwo obejmuje dzieci/młodzież z całego rejonu PPP7.

Zajęcia informacyjne dla rodziców uczniów klas VIII w zakresie doradztwa zawodowego – wspomagające w procesie rekrutacji

(na terenie szkoły)

 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska
 • mgr Marlena Tadzik

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Marleną Tadzik lub p. Agnieszką Koperską-Figaj, prowadzącymi.

 1. Coaching dla rodziców i nauczycieli: 

Indywidualne spotkania coachingowe dla rodziców w zakresie wspierania obszaru relacji rodzinnych i obszaru systemu wychowawczego, 

Indywidualne spotkania coachingowe dla nauczycieli w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego, obszaru budowania relacji z  uczniami/rodzicami/współpracownikami.

 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w sesjach prosimy o kontakt telefoniczny z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

 1. Wspomaganie szkół/przedszkoli: Szkolenie dla nauczycieli: Konstruktywna konfrontacja czyli „Jak skutecznie zwrócić uczniowi uwagę?”
 • mgr Anna Pisula

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora szkoły/przedszkola lub Psychologa/Pedagoga szkolnego z p. Anną Pisulą, prowadzącą. 

Szkolenie dla nauczycieli: Budowanie strategii pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania ( według strategii Aleksandry Karasowskiej) – Zajęcia szkoleniowe i interwencyjne.

 • mgr Anna Pisula

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora szkoły/przedszkola lub Psychologa/Pedagoga szkolnego z p. Anną Pisulą, prowadzącą. 

Szkolenie dla nauczycieli: Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów w okresie pandemii

 • mgr Anna Pisula,
 • mgr Grażyna Kołdyka

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora szkoły/przedszkola lub Psychologa/Pedagoga szkolnego z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

Sieć współpracy Psychologów/Pedagogów szkolnych, Dyrektorów i Nauczycieli przedszkoli

Szanowni Państwo,

co roku w miesiącu październiku organizujemy w naszej poradni spotkanie organizacyjne dotyczące współpracy pomiędzy naszą poradnią, a Państwa placówkami. Dzielimy się z Wami nowymi informacjami dotyczącymi zmian w prawie oświatowym, zmian w dokumentacji czy w procedurach postępowania. Spotkania są także okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk zawodowych czy też dają możliwość dyskusji o trudnościach i problemach, z którymi borykamy się wspólnie na gruncie zawodowym. Jeśli istnieje taka potrzeba, spotykamy się z Państwem częściej, w dużych czy mniejszych grupach specjalistów.

Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, w październiku odbędzie się spotkanie Sieci Współpracy w PPP7. Zaproszenia zostaną wysłane mailowo do szkół i przedszkoli naszego rejonu.

Przez cały rok nasi pracownicy na bieżąco będą kontaktować się z Państwem indywidualnie; zachęcamy gorąco Wszystkich Państwa do częstych indywidualnych kontaktów telefonicznych, osobistych w poradni lub Państwa placówkach.

W celu jeszcze lepszego kontaktu i możliwości komunikacji oraz wymiany doświadczeń w ubiegłym roku szkolnym ruszyła – Sieć Współpracy PPP7 w aplikacji WhatsApp. Zapraszamy Państwa nowych pracowników do zgłoszenia się do w/w grupy. Koordynatorem grupy jest dyrektor Poradni, p. Magdalena Rudzińska.

Zainteresowanych Psychologów/Pedagogów szkolnych i Nauczycieli przedszkoli zapraszam do kontaktu z p. Rudzińską. Należy podać telefonicznie imię i nazwisko, nazwę placówki oraz nr telefonu. Niezbędna jest możliwość korzystania na telefonie z aplikacji WhatsApp.

 10. Profil PPP7 na Facebooku

Szanowni Państwo Rodzice, Specjaliści i Nauczyciele

Mamy swój profil Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 na portalu społecznościowym Facebook. Nie jesteśmy ekspertami w IT, ale postanowiliśmy uruchomić dla Państwa kolejny kanał komunikacyjny. Chcemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą, doświadczeniem, informacjami i być z Państwem w jeszcze lepszym kontakcie.

Na profilu znajdziecie materiały informacyjne, filmiki tematyczne, wskazówki do ćwiczeń i inne materiały, które mogą się przydać do bieżącego rozwiazywania różnorodnych problemów.

Będziemy odpowiadać na Państwa pytania i potrzeby.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu i do współpracy z nami.

 

Dyrektor i Pracownicy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7

w Poznaniu

 

Skip to content