014959
krasnal-2

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

wiewiorka

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC
GRUDZIEŃ – KRASNOLUDKI
1. WIADOMOŚĆ Z DALEKA
– poznanie zawodów listonosza i kuriera, kształtowanie umiejętności wypowiadania
się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawy
szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
– zapoznanie się z funkcjami i wyglądem telefonu stacjonarnego i smartfona,
utrwalenie znajomości imienia i nazwiska, wdrażanie do słuchania utworów
literackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie
sprawności manualnej, zacieśnianie więzi w grupie
– utrwalanie znajomości pojęć duży i mały, rozwijanie umiejętności różnicowania
przedmiotów ze względu na wielkość, kształtowanie umiejętności odwzorowywania,
rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności przeliczania,
wdrażanie do wyciągania wniosków z obserwacji (zabawy badawczej), wdrażanie do
samodzielnego organizowania sobie wolnego czasu
– poznanie budowy piosenki, zapoznanie z instrumentem dętym – trąbką oraz
symbolem Poczty Polskiej, rozwijanie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie
sprawności ruchowej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych
aktywności
– poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej,
rozwijanie zmysłów (dotyku, wzroku), wzmacnianie poczucia własnej wartości
2. ZIMA TUŻ TUŻ
– poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania
części ubioru i podawania ich nazw, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do
dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze
– poznanie cech zimowego krajobrazu, kształtowanie umiejętności wypowiadania się
na określony temat, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie motoryki, wdrażanie do
zachowania estetyki pracy i porządku w miejscu pracy
– poznanie figury geometrycznej – trójkąta, utrwalanie znajomości pojęć dotyczących
wielkości (duży, mały), rozwijanie umiejętności klasyfikowania, doskonalenie
umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, kształtowanie
umiejętności odwzorowywania i dostrzegania naprzemienności (w dialogu, w
tworzeniu rytmu), wdrażanie do dokładnego obserwowania otoczenia
– poznanie utworu muzyki klasycznej, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie
sprawności ruchowej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, ćwiczenie ruchów w
wolnym tempie i o dużym ciężarze, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej
– poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie
spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, kształtowanie umiejętności wyciągania
wniosków z obserwowanej rzeczywistości, budowanie wiary we własne siły poprzez
aktywny udział w zajęciach
3. PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT
– poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie
mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, rozwijanie sprawności ruchowej,
zachęcanie do pomagania rodzicom podczas przygotowań do świąt
– poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wdrażanie
do uważnego słuchania słowa czytanego, rozwijanie umiejętności wypowiadania się
na wskazany temat werbalnie, a także przez pracę plastyczną, gest i mimikę,
wdrażanie do niesienia pomocy smutnym i samotnym
– poznanie charakterystycznych potraw wigilijnych, doskonalenie umiejętności
klasyfikowania, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie liczenia w
zakresie 4, wzbudzenie zainteresowania eksperymentami, doskonalenie umiejętności
sprawnego łączenia wspólnego koła
– poznanie piosenki o świątecznej tematyce, poznanie miejsca pozyskiwania choinek,
rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie sprawności ruchowej, kształtowanie
sprawności manualnej, rozwijanie wrażliwości muzycznej
– poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej,
poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac
plastycznych
4. HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
– utrwalenie znajomości wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego
Narodzenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie sprawności
ruchowej, zachęcanie bycia życzliwym wobec siebie nie tylko od święta
– poznanie postaci Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwijanie umiejętności
uważnego słuchania tekstu, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy
słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej, wdrażanie do współpracy
– utrwalenie znajomości nazw i kształtów figur geometrycznych: trójkąt, koło,
doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności przeliczania,
doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do dostrzegania
naprzemienności w tworzeniu rytmu, wdrażanie do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa w trakcie zabaw w sali i w ogrodzie
– poznanie historii bożonarodzeniowej i wybranej kolędy, rozwijanie umiejętności
wokalnych i językowych, rozwijanie sprawności ruchowej, uzmysłowienie piękna
kolęd
– utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia, wdrażanie do uważnego
słuchania tekstu literackiego, rozwijanie logicznego myślenia, dostarczanie wrażeń
sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni, ukazywanie wartości
własnoręcznie przygotowanego upominku
“Stoi tu choinka”
1. Stoi, stoi tu choinka,
Świeczki palą się,
Świeczki palą się.
A w serduszku taka radość,
Aż się śpiewać chce.
A w serduszku taka radość,
Aż się śpiewać chce.
2. Miłe drzewko, oj, miłe
Niech się świeci tu,
Niech się świeci tu.
Piękna, piękna choineczka
Taka jak ze snu.
Piękna, piękna choineczka
Taka jak ze snu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content