014959
krasnal-2

Roczny temat pracy

wiewiorka

TEMAT: Mały Przyrodnik 2023/2024

Roczny temat pracy:

Mały Przyrodnik

CELE OGÓLNE:

 • Zbliżenie dziecka do świata przyrody.
 • Kształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt.
 • Uświadomienie roli człowieka w przyrodzie.
 • Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców

 

 CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie postawy proekologicznej w stosunku do świata roślin i zwierząt.
 • Poznanie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi.
 • Zwrócenie uwagi na rośliny i zwierzęta chronione, wyjaśnienie przyczyn ich ochrony.
 • Poznawanie ciekawych miejsc w najbliższej okolicy
 • Kształtowanie wrażliwości dziecka poprzez obcowanie z przyrodą ożywioną i nieożywioną
 • Rozumienie znaczenia czystego środowiska dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt
 • Aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń.
 • Stwarzanie okazji do bezpośrednich kontaktów z przyrodą i obserwacji zjawisk przyrodniczych,
 • Obserwowanie przyrody oraz eksperymentowanie podczas wycieczek i spacerów
 • Podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska (np. oszczędzanie wody, segregacja odpadów, udział w akcjach typu „Dni Ziemi),

 

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content