014959
krasnal-2

Roczny temat pracy

wiewiorka

TEMAT: Podróż dookoła świata

Roczny temat pracy: Podróż dookoła świata.

CELE OGÓLNE:

-Rozbudzanie świadomości wielokulturowości poprzez poznawanie innych krajów, kultur, tradycji, języków

-Poznawanie świata, kontynentów, krajów i regionów z uwzględnieniem najciekawszych aspektów geograficznych, przyrodniczych i społecznych

-Poznawanie zasad bezpiecznego podróżowania

-Pogłębianie wiedzy w dziedzinie geografii i przyrody na miarę swoich możliwości

-Kształtowanie swojej samoświadomość w kontekście bycia poznaniakiem, Wielkopolaninem, Polakiem, Europejczykiem

-Kształtowanie postawy tolerancji wobec ludzi odmiennych kulturowo, językowo itp.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– dostrzeganie piękna w otaczającym nas świecie

– rozumienie różnorodności na świecie

– wykorzystanie aktywnych metod twórczych w pracy z dzieckiem

 
Skip to content