014959
krasnal-2

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad

wiewiorka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad

       

W świecie wyobraźni

 • zapoznanie z pojęciem wyobraźnia, doskonalenie umiejętności wyrażania myśli gestem, nauka relaksacji, kształtowanie wrażliwości i umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego,
 • poznanie nazw niektórych instrumentów i sposobu grania na nich, nauka różnych form ekspresji muzycznej, kształtowanie orientacji w przestrzeni, wdrażanie do różnicowania akompaniamentu ciągłego i efektów dźwiękowych, doskonalenie umiejętności współpracy
 • rozpoznawanie niektórych zapachów i podawanie ich nazw, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, kształtowanie umiejętności zadawania pytań i logicznego myślenia, poszerzanie zasobu słownictwa

Mała i duża ojczyzna

 • poznanie niektórych pojęć związanych z tematem ojczyzny, wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem, rozwijanie wrażliwości
 • wdrażanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości w tekstach literackich, stwarzanie okazji do wysłuchiwania rymów, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej, rozwijanie samodzielności
 • nabywanie wiedzy na temat cech charakterystycznych krajobrazu miasta i wsi, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie poczucia odpowiedzialności
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, pobudzanie zmysłu dotyku poprzez różnicowanie faktur.

Przygotowania do zimy

 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych, poznanie zasad zachowania się w lesie, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę
 • zdobycie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki i niedźwiedzia, rozwijanie umiejętności podziału słów na sylaby, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5, wdrażanie do współdziałania w zabawie ruchowej
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków, kształtowanie umiejętności określania położenia obiektów w przestrzeni, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie zwyczajów jeża i jego przygotowań do snu zimowego

Nasze ciało

 • poznanie i utrwalenie znajomości nazw części ciała, poznanie zawodu lekarza, kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i podawania ich nazw, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poznanie i rozwijanie zmysłu  dotyku jako narzędzia badania właściwości przedmiotów, doskonalenie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, usprawnianie motoryki małej, zacieśnianie więzi w grupie
 • poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, poznanie zawodu stomatologa, poznanie produktów zdrowych dla zębów kształtowanie nawyku mycia zębów,
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności ruchowej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania, nabywanie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, rozwijanie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

 

Uczymy się piosenki pt. „Tańcząca wiewióreczka”

Wiewióreczka mała po lesie biegała
hop sa ,sa ,sa, hop sa ,sa, sa
po lesie biegała.

Spotkała jeżyka, tańczyli walczyka
raz, dwa , trzy, raz, dwa , trzy,
tańczyli walczyka.

Wiewióreczka…………

Spotkała owieczkę, tańczyli poleczkę
raz i dwa i raz i dwa i
tańczyli poleczkę.

Wiewióreczka………….

Spotkała ślimaka, tańczą kujawiaka
raz i dwa i raz i dwa i
tańczą kujawiaka.

Wiewióreczka …………..

Spotkała szaraka, tańczą krakowiaka
raz i dwa i raz i dwa i
tańczą krakowiaka,
dookoła polany
tańczą krakowiaka.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content