014959
krasnal-2

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

wiewiorka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

  1. W kinie i w teatrze

– nabywanie wiedzy na temat kina i teatru, kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności odczytywania informacji w formie prostych obrazków, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wdrażanie do właściwego  zachowania się w instytucjach kultury

– wzbogacanie zasobów słownictwa o nazwy lalek teatralnych i niektórych zawodów związanych z filmem i teatrem, kształtowanie umiejętności słuchania tekstu literackiego i tworzenia wypowiedzi, doskonalenie sprawności manualnych, rozwijanie logicznego myślenia i wyobraźni, stwarzanie okazji do pokonywania nieśmiałości i nabywania pewności siebie

– poznanie piosenek z repertuaru dziecięcego, rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie sprawności ruchowej, kształtowanie poczucia rytmu, zachęcanie do podejmowania aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności

  1. Przebudzenie po zimie

– zapoznanie z określeniem ubierać się na cebulkę, poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących  w przyrodzie wczesną wiosną, kształtowanie umiejętności dostosowywania stroju do pogody, rozwijanie sprawności ruchowej, poznawanie atrybutów wiosennej pogody

– poznanie przysłowia W marcu jak w garncu, kształtowanie umiejętności słuchania tekstu literackiego, rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi, kształtowanie świadomości obecności różnych zjawisk atmosferycznych, uwrażliwianie na siłę i nieprzewidywalność przyrody

– utrwalenie znajomości  pór roku oraz kolejności ich występowania,

– poznanie gatunków i odgłosów ptaków przylatujących wiosną, doskonalenie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę

– zapoznanie się z kolorami tęczy, doskonalenie umiejętności przeliczania, nabywanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów przyrodniczych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni

– zapoznanie ze zwyczajem robienia Marzanny – żegnanie zimy i witanie wiosny

  1. W wiosennym ogrodzie

– poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie, poznanie nazw sprzętów ogrodniczych i ich zastosowań, wdrażanie do szacunku wobec przyrody i pracy ludzi

– utrwalenie wiedzy o warunkach niezbędnych do życia i wzrostu roślin, poszerzanie zasobu słownictwa o nazwy wiosennych kwiatów, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania  liczebności elementów zbiorów, kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi, stwarzanie okazji do dostrzegania i kontunuowania regularności w układzie, usprawnianie aparatu mowy, doskonalenie umiejętności współpracy w zespole

– zapoznanie z techniką siania nasion, utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin, kształtowanie postawy proekologicznej, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, rozpoznawanie ziaren za pomocą dotyku, kształtowanie postawy odpowiedzialności za założoną hodowlę rośliny

  1. Od kurnika do świątecznego koszyka

– rozwijanie wiedzy na temat działania gospodarstwa wiejskiego, pracy gospodarza (rolnika), utrwalenie znajomości nazw zwierząt hodowlanych i budynków będących częścią gospodarstwa, kształtowanie postawy odpowiedzialności wynikającej z posiadania zwierząt

– poznanie nazw członków ptasich rodzin, kształtowanie umiejętności wyodrębniania ze zbioru jednostki na podstawie podanej cechy, wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania zadań wustalonej kolejności

– poznanie tradycji wielkanocnych, wdrażanie do rozumienia wartości, jakie niesie kultywowanie  tradycji, kształtowanie postawy otwartości na różne kultury i religie

Uczymy się piosenki pt. „Witaj wiosenko”

Czym powitać cię, wiosenko,
gdy zielona wracasz znów.
Chyba tańcem i piosenką,
bo to milsze jest od słów.
Hej – ha, hej – ha, i ty , i ja.

Naradzimy się z ptaszkami,
bo z nich każdy śpiewać rad.
Zaśpiewają razem z nami,
gdy wiosenny zagra wiatr.
Hej – ha, hej – ha, i ty , i ja

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content