014959
krasnal-2

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

wiewiorka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec

W kinie i w teatrze

– nabywanie wiedzy na temat kina i teatru, kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odczytywania informacji w formie prostych obrazków, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wdrażanie do właściwego zachowania się w instytucjach kultury

– wzbogacanie zasobów słownictwa o nazwy lalek teatralnych i niektórych zawodów związanych z filmem i teatrem, kształtowanie umiejętności słuchania tekstu literackiego i tworzenia wypowiedzi, doskonalenie sprawności manualnych, rozwijanie logicznego myślenia i wyobraźni, stwarzanie okazji do pokonywania nieśmiałości

  – zachęcanie do podejmowania aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności, samodzielnej zabawy, umożliwianie odczuwania satysfakcji z własnych osiągnięć, wzmacnianie poczucia pewności siebie

– poznanie cech typowych dla pierwszych filmów, uświadamianie zjawiska powstawania cienia, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów

 Przebudzenie po zimie

– poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną, kształtowanie umiejętności dostosowywania stroju do pogody, rozwijanie sprawności ruchowej, poznawanie atrybutów wiosennej pogody, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie

– poznanie przysłowia W marcu jak w garncu, kształtowanie umiejętności słuchania tekstu literackiego, rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi, kształtowanie świadomości obecności różnych zjawisk atmosferycznych, uwrażliwianie na siłę i nieprzewidywalność przyrody

– poznawanie sposobu prowadzenia obserwacji przyrodniczych (w postaci kalendarza pogody), doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności zbiorów, nabywanie umiejętności określania obserwowanych zjawisk atmosferycznych, utrwalenie znajomości nazw dni tygodnia i pór roku oraz kolejności ich występowania,  wdrażanie do systematyczności

– poznanie gatunków i odgłosów ptaków przylatujących wiosną, doskonalenie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę

– zapoznanie się z kolorami tęczy, doskonalenie umiejętności przeliczania, nabywanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów przyrodniczych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni

 W wiosennym ogrodzie

– poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie, poznanie nazw sprzętów ogrodniczych i ich zastosowań, wdrażanie do szacunku wobec przyrody i pracy ludzi

– poznanie nazw wiosennych kwiatów oraz warunków niezbędnych do ich wzrostu, nabywanie wiedzy o sposobie siania i sadzenia kwiatów, doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania oraz słuchania utworów literackich, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie postawy odpowiedzialności za wzrost posadzonej rośliny

– doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów zbiorów, kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi, stwarzanie okazji do dostrzegania i kontunuowania regularności w układzie, usprawnianie aparatu mowy,

 Od kurnika do świątecznego koszyka

– poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą, rozwijanie wiedzy na temat działania gospodarstwa wiejskiego, pracy gospodarza (rolnika), utrwalenie znajomości nazw zwierząt hodowlanych i budynków będących   częścią gospodarstwa, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta hodowlane, doskonalenie sprawności ruchowej i manualnej, kształtowanie nawyku systematycznej pracy

– kształtowanie postawy odpowiedzialności wynikającej z posiadania zwierząt

– poznanie nazw członków ptasich rodzin, kształtowanie umiejętności wyodrębniania ze zbioru jednostki na podstawie podanej cechy, wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania zadań w ustalonej kolejności

– poznanie tradycji wielkanocnych, wdrażanie do rozumienia wartości, jakie niesie kultywowanie tradycji, nauka kroków tańca ludowego, rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania do muzyki, kształtowanie postawy otwartości na różne kultury i religie

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content