014959
krasnal-2

Zamierzenia na miesiąc kwiecień- Wiewiórki

wiewiorka

Zamierzenia na miesiąc kwiecień- Wiewiórki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 • poznanie sposobu dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania książek i odkładania ich na półkę, uświadamianie wartości lektury w życiu człowieka, wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wspólne mienie
 • poznanie pojęć biblioteka, księgarnia i różnic między tymi miejscami, ćwiczenie właściwego zachowania podczas wizyt w bibliotece, księgarni, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, zapoznanie z akcją „Drugie życie książki”
 • poznanie procesu tworzenia książki
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego
 • poznanie pojęć ekolog, ekologia, wdrażanie do dbania o najbliższe otoczenie, ekologiczną postawę na co dzień, kształtowanie zachowań proekologicznych, budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest planeta Ziemia
 • wprowadzenie pojęć: sortowanie śmieci, wysypisko, śmieciarka, poznanie zasad dotyczących segregacji śmieci: kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać,
 • nabycie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, kształtowanie postawy przyjaznej przyrodzie
 • poznanie sposobów oszczędzania wody
 • wprowadzenie pojęcia recykling, utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia
 • poznanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów, poszerzenie wiedzy na temat pomagania owadom, wykonywanie prac plastycznych niestandardowymi technikami, rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji, wdrażanie do uważnego słuchania, uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody
 • zapoznanie z wyglądem i nazwami mieszkańców łąki
 • poznanie nazw i sposobu użycia przyrządów służących do mierzenia, kształtowanie umiejętności określania odległości za pomocą określeń bliżej, dalej, ćwiczenie prawidłowego posługiwania się pojęciami wysoko, nisko, doskonalenie motoryki małej, nabywanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów przyrodniczych, doskonalenie współpracy w grupie rówieśniczej
 • zdobywanie wiadomości na temat życia pszczół, rozwijanie umiejętności muzycznych, zapoznanie z piosenką o tematyce wiosennej, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie sprawności fizycznej, czerpanie satysfakcji estetycznej z obcowania ze środowiskiem przyrodniczym
 • utrwalenie wiedzy na temat mieszkańców łąki, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, kształtowanie umiejętności starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy
 • poznawanie zadań służb ratunkowych, kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania, zapoznanie się z hasłem ewakuacja
 • poznanie specyfiki pracy policji, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat, wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętego prawa
 • poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka
 • nauka rozpoznawania sytuacji, w których wzywa się pogotowie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content