014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Słoneczka – kwiecień

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Słoneczka – kwiecień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne w miesiącu kwietniu

grupa IV Słoneczka

 

W świecie książek

 • wyrabianie nawyku dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania i oglądania książek, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
 • poznanie kształtu litery f, F, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, kształtowanie właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, rozwijanie umiejętności dzielenia się
 • zapoznanie ze znakiem odejmowania, doskonalenie umiejętności przeliczania i odejmowania, rozwijanie umiejętności prawidłowego używania liczebników porządkowych, zapoznanie z procesem tworzenia książki, rozwijanie kreatywności, kształtowanie postawy szacunku do różnych zawodów
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wzmacnianie pewności siebie, rozwijanie umiejętności autoprezentacji, słownictwa
 • kształtowanie nawyku czytania książek, utrwalenie wiadomości dotyczących książek, rozwijanie umiejętności manualnych, rozwijanie umiejętności współpracy i radzenia sobie z przegraną, trening integracji sensorycznej

 

Dbamy o naszą planetę

 • rozwijanie postawy proekologicznej, kształtowanie nawyku dbania o planetę, budowanie poczucia odpowiedzialności za Ziemię, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy
 • kształtowanie umiejętności segregowania odpadów, rozwijanie umiejętności czytania symboli, doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy, kształtowanie postawy proekologicznej, rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski
 • wzbogacenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, doskonalenie umiejętności przeliczania i układania działań matematycznych, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, rozbudzanie wyobraźni i ćwiczenie uważnego słuchania, rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • utrwalanie poznanych wiadomości dotyczących dbania o planetę, rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, kreatywności, umiejętności manualnych, ćwiczenie pamięci wzrokowej, kształtowanie zachowań proekologicznych, trening integracji sensorycznej

 

 

Na wiosennej łące

 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, poznanie etapów rozwoju motyla i sposobów na pomaganie owadom, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej i pamięci ruchowej
 • poznanie kształtu litery ł, Ł, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, budzenie wrażliwości na przyrodę
 • doskonalenie umiejętności matematycznych w aspekcie miarowym, rozwijanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa, uwrażliwianie na otaczającą przyrodę pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania pracy plastyczno-technicznej, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie wiadomości o zwierzętach mieszkających na łące

 

Kto nam pomoże?

 • wdrażanie do posługiwania się adresem, doskonalenie pamięci słuchowej, wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, rozwijanie sprawności fizycznej oraz umiejętności werbalnego i pozawerbalnego wyrażania uczuć
 • wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, rozwijanie sprawności fizycznej, wzbogacenie słownictwa, wdrażanie do wypowiadania się pełnym zdaniem, utrwalenie znajomości numerów alarmowych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej, klasyfikowanie figur geometrycznych i utrwalanie ich nazw, doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • rozwijanie umiejętności tanecznych i sprawności fizycznej, wzbogacanie wiedzy na temat pracy lekarza, rozwijanie umiejętności współpracy podczas eksperymentowania, kształtowanie postawy prozdrowotnej, utrwalenie wiadomości na temat służb ratunkowych i numerów alarmowych, kształcenie umiejętności rozmawiania z dyspozytorem w czasie wzywania pomocy, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content