014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grudzień

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grudzień

           Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc grudzień „Wesołe Nutki”

 

 • utrwalanie pojęć „duży” i „mały” i wyglądu cyfr, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, liczenia, pracy w grupie, kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów wzroku i dotyku, wzmacnianie poczucia własnej wartości

 

 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy, doskonalenie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania jej nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie przez pamiętanie o odpowiednim ubiorze i odpowiedzialnej zabawie
 • zapoznanie z pojęciem „szadzi” i „mgły”, poznanie litery „r”, „R”, rozwijanie słuchu fonematycznego, wyobraźni i umiejętności wypowiadania się, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie świadomego odbioru i oceny dzieł sztuki oraz prac kolegów
 • poznanie cyfry 6, utrwalanie nazw figur geometrycznych, poznanie czynników sprzyjających zjawisku topnienia śniegu, kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, kształcenie poczucia „pulsu”
 • poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej oraz spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków, budowanie wiary we własne siły

 

 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, doskonalenie umiejętności wypowiadania się i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt
 • poznanie zwyczajów związanych z Wigilią, utrwalanie poznanych liter drukowanych wielkich i małych, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na ich temat, wdrażanie do niesienia pomocy osobom potrzebującym
 • poznanie charakterystycznych potraw wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji i liczenia, rozwijanie logicznego myślenia, ćwiczenie umiejętności odwzorowywania, utrwalanie wyglądu cyfry 6, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania
 • poznanie piosenki o świątecznej tematyce, rozwijanie poczucia rytmu, tężyzny fizycznej i wrażliwości muzycznej
 • poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych

 

 • poznanie pojęcia „życzliwość”, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta
 • czerpanie radości z obdarowywania innych, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich, rozwijanie wyobraźni plastycznej, zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych, poszerzanie słownictwa z języka angielskiego, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, doskonalenie umiejętności liczenia i odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych, uczenie współpracy w małej grupie
 • poznanie historii narodzin Pana Jezusa i wybranej kolędy, utrwalenie słownictwa w języku angielskim dotyczącego świąt, rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie tężyzny fizycznej, ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia
 • utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia, ćwiczenie pamięci, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content