014959
krasnal-2

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

wiewiorka

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

       ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ DLA GRUPY II

 1. Poznajmy się!

– poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,  doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integrowanie grupy

– poznanie miejsc w sali, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie motoryki małej,

– rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki,

 – formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu (Kodeks Przedszkolak)

– wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w grupie, doskonalenie umiejętności współpracy, ćwiczenie uprzejmego zwracania się do innych,

– utrwalanie znajomości pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie zmysłów wzroku, dotyku, rozwijanie samodzielności,

2. W naszym przedszkolu

– rozpoznawanie i podawanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu

– poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, przestrzeganie zasad zgodnej, bezpiecznej zabawy, rozwijanie sprawności ruchowej

– poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przyborach higienicznych, rozwijanie zainteresowań badawczych i samodzielności badawczej

 

 3.  Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

– poznanie i nauka sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, wdrażanie do kulturalnego zachowania się

– poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki, podawanie nazw kolorów, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie i współdziałania

– poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wzmacnianie wiary we własne możliwości,

4. Bezpieczni na drodze

– poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie

– poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania i klasyfikowania figur geometrycznych

– rozpoznawanie  różnych dźwięków z otoczenia, kształcenie słuchu

– utrwalanie znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i podawanie nazw wybranych znaków drogowych, kształtowanie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, kształtowanie motoryki małej, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych

 

„Bo w przedszkolu”  (piosenka)

  1. Budzik rano woła mnie:

   -Dzyń, dzyń , nowy dzień!

    Niecierpliwie tupie but:

   -Ruszać czas, tup, tup!

Ref. Bo w przedszkolu czeka nasza pani,

     już od progu z uśmiechem nas wita.

     Z nami śpiewa i z nami się bawi,

     i o wszystko ją można zapytać

2.Do przedszkola , spiesz się spiesz,

    hau, hau, hau! – prosi pies.

    Kotek mruczy: – ja bym chciał z tobą

    iść, miau, miau .

Ref. Bo w przedszkolu czeka nasza pani…….

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content