014959
krasnal-2

Zamierzenia na grudzień

wiewiorka

Zamierzenia na grudzień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 • poznanie zawodów listonosza i kuriera, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • zapoznanie się z funkcjami i wyglądem telefonu stacjonarnego i smartfona, utrwalenie znajomości imienia i nazwiska, wdrażanie do słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności manualnej, zacieśnianie więzi w grupie
 • utrwalanie znajomości pojęć duży i mały, rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności przeliczania, wdrażanie do wyciągania wniosków z obserwacji (zabawy badawczej), wdrażanie do samodzielnego organizowania sobie wolnego czasu
 • poznanie budowy piosenki, zapoznanie z instrumentem dętym – trąbką oraz symbolem Poczty Polskiej, rozwijanie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części ubioru i podawania ich nazw, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze
 • poznanie cech zimowego krajobrazu, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie motoryki, wdrażanie do zachowania estetyki pracy i porządku w miejscu pracy
 • poznanie figury geometrycznej – trójkąta, utrwalanie znajomości pojęć dotyczących wielkości (duży, mały), rozwijanie umiejętności klasyfikowania, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, kształtowanie umiejętności odwzorowywania i dostrzegania naprzemienności (w dialogu, w tworzeniu rytmu), wdrażanie do dokładnego obserwowania otoczenia
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do pomagania rodzicom podczas przygotowań do świąt
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wdrażanie do uważnego słuchania słowa czytanego, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat werbalnie, a także przez pracę plastyczną, gest i mimikę, wdrażanie do niesienia pomocy smutnym i samotnym
 • utrwalenie znajomości wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do bycia życzliwym wobec siebie nie tylko od święta
 • utrwalenie znajomości nazw i kształtów figur geometrycznych: trójkąt, koło, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do dostrzegania naprzemienności w tworzeniu rytmu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw w sali i w ogrodzie
 • utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, rozwijanie logicznego myślenia, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

 

Mikołaj to taki święty,
co dzieciom przynosi prezenty.
Przychodzi do nas nocą,
gdy na niebie gwiazdki migoczą.
Ma brodę siwą i wąs kręcony,
Gruby brzuszek i płaszczyk czerwony
! 🙂

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content