014959
krasnal-2

Zamierzenia Dydaktyczno-wychowawcze na kwiecień

wiewiorka

Zamierzenia Dydaktyczno-wychowawcze na kwiecień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne – Kwiecień

 

 W świecie książek

 • kształtowanie nawyku czytania książek, odkładania ich na półkę i właściwych zachowań podczas czytania/oglądania książek, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy, rozwijanie sprawności fizycznej
 • wprowadzenie litery f, F, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie wiedzy na temat funkcjonowania księgarni, biblioteki i czytelni oraz właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, zachęcanie do dzielenia się, wymiany i wielokrotnego używania książek
 • doskonalenie czynności matematycznych, zapoznanie z procesem tworzenia książki, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia, poznanie zawodów związanych z powstawaniem książki, utrwalanie cech wielkościowych i umiejętności odwzorowywania
 • poznanie nowej piosenki i nauka metodą ze słuchu, rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, doskonalenie umiejętności autoprezentacji, rozwijanie umiejętności plastycznych
 • utrwalenie wiedzy na temat książek, pobudzanie wielu zmysłów, wdrażanie do samodzielnej pracy, wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac plastyczno-technicznych

Dbamy o naszą planetę

 • zapoznanie z pojęciem i przedmiotem „globus”, kształtowanie nawyku sprzątania, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę, wpajanie przekonania, że Ziemia to nasz dom, o który trzeba dbać, poznanie zachowań proekologicznych, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poszerzenie wiedzy na temat kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać, kształtowanie zachowań proekologicznych, w tym umiejętności segregowania śmieci, rozwijanie świadomości językowej, poszerzenie słownika czynnego, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
 • zapoznanie z informacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, doskonalenie czynności matematycznych, w tym przeliczania i pomiaru długości, utrwalenie cech wielkościowych, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, kształtowanie proekologicznego stylu życia, w tym nawyku oszczędzania wody, rozwijanie orientacji w przestrzeni, wyobraźni ruchowej, dźwiękowej, ćwiczenie poczucia „pulsu” w muzyce, rozwiązywanie zagadek, utrwalanie wiedzy o sprzętach domowych związanych z wodą (pralka, zmywarka, umywalka, wanna, kabina prysznicowa, czajnik, sitko itp.)
 • utrwalenie pojęcia ,,recykling”, wykorzystanie odpadów do zrobienia nowych przedmiotów (instrumentów muzycznych, zabawek) – zachęcanie do nadawania odpadom drugiego życia, stymulowanie wielu zmysłów, utrwalanie wiedzy na temat zachowań proekologicznych

 Na wiosennej łące

 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, budowanie pozytywnej postawy wobec pracy owadów zapylających, reagowanie na wskazówki N., uważne słuchanie, budowanie wypowiedzi, nawiązywanie relacji rówieśniczych, rozwijanie tężyzny fizycznej, ćwiczenie percepcji wzrokowej
 • wprowadzenie litery ł, Ł, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych, uwrażliwienie na otaczającą przyrodę
 • poznanie nazw i sposobu użycia przyrządów służących do mierzenia, kształtowanie umiejętności określania odległości za pomocą określeń bliżej, dalej, ćwiczenie poprawnego posługiwania się pojęciami wysoko i nisko, doskonalenie motoryki małej, nabywanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów przyrodniczych, doskonalenie współpracy w grupie rówieśniczej
 • zdobywanie wiadomości na temat życia pszczół, rozwijanie umiejętności muzycznych, zapoznanie z piosenką o tematyce wiosennej, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie sprawności fizycznej, czerpanie satysfakcji estetycznej z obcowania ze środowiskiem przyrodniczym
 • utrwalenie wiedzy na temat mieszkańców łąki, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, kształtowanie umiejętności starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content