014959
krasnal-2

Zamierzenia styczeń- Krasnoludki

wiewiorka

Zamierzenia styczeń- Krasnoludki

        ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ DLA GRUPY I

 

 1. Nadchodzi nowy rok
 • zapoznanie z rolą zegara i wybranymi zwyczajami związanymi z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • zapoznanie z czynnościami wykonywanymi w dzień i w nocy, doskonalenie umiejętności dostrzegania rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności klasyfikowania, zachęcanie do wypowiadania się na temat własnych upodobań i wyrażania własnego zdania
 • zapoznanie z nazwami dni tygodnia, doskonalenie umiejętności liczenia
 • zapoznanie z cechami pór roku i zjawiskiem ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, stwarzanie okazji do zdobywania wiedzy za pomocą poznania wielozmysłowego, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw
 1. Sporty zimowe
 • zapoznanie z zasadami sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania własnych uczuć, doskonalenie sprawności fizycznej
 • poznanie znaczenia słowa kulig, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kształtowanie słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie aparatu mowy
 • wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie
 • zapoznanie z nazwami olimpijskich dyscyplin sportowych, poszerzanie wiedzy związanej ze sportami zimowymi
 1. Dzień Babci i Dzień Dziadka
 • zapoznanie ze znaczeniem pojęcia szacunek w odniesieniu do osób starszych, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, rozwijanie sprawności ruchowej, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych, wzmacnianie więzi rodzinnych
 • utrwalanie znajomości nazw członków rodziny i relacji ich łączących, rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne i narządów artykulacyjnych, rozwijanie słuchu   fonematycznego, rozwijanie koncentracji na słowie czytanym, ukazywanie walorów posiadania rodziny, stwarzanie okazji do przełamywania lęku przed publicznymi występami
 1. Karnawał
 • zapoznanie ze znaczeniem słowa karnawał, utrwalenie wiadomości dotyczących karnawału, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie zmysłów, zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z rekwizytem

 

 • utrwalanie znajomości nazw kolorów, wzbogacanie słownictwa (konfetti, serpentyna), poznanie znaczenia słów: przebranie i ubranie, doskonalenie umiejętności przeliczania,
  rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie sprawności manualnej, wzmacnianie wiary we własne możliwości

 

Uczymy się piosenki pt. „ Kocha Babcię i Dziadziusia” 🙂

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content