014959
krasnal-2

Zamierzenia na październik- krasnoludki

wiewiorka

Zamierzenia na październik- krasnoludki

 

Zamierzenia na miesiąc październik

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznanie zwyczajów życia, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poznanie cech owoców dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie i uczestniczenia w zabawach badawczych
 • poznanie treści nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), kształcenie stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, zachęcanie do udzielania pomocy
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw, poszerzanie słownictwa czynnego, nauka wycinania nożyczkami, rozwijanie współpracy, doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej
 • odróżnianie, które warzywa rosną pod ziemią, a które – nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, rozwijanie współpracy
 • poznanie niektórych właściwości warzyw, klasyfikowanie, rozwijanie umiejętności muzycznych i sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności pracy w parach, rozwijanie świadomości ciała, ćwiczenie różnych sposobów poruszania się, rozbudzanie wyobraźni dźwiękowej, rozwijanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej
 • rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek i miąższu, doskonalenie sprawności językowej, manualnej, nazywanie kolorów, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa
 • przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią, wprowadzenie pojęcia przeprosiny, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane
  z uczuciami, rozwijanie umiejętności nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji
 • określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo, rozwijanie umiejętności manipulowania przedmiotami, prowadzenia eksperymentów, przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie współpracy

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content