014959
krasnal-2

Zamierzenia na czerwiec- Krasnoludki

wiewiorka

Zamierzenia na czerwiec- Krasnoludki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

 • zapoznanie się z tematyką praw i obowiązków dzieci, kształtowanie świadomości korzystania ze swoich praw, rozwijanie umiejętności plastycznych, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie ustalonych zasad
 • poznanie znaczenia słowa przyjaciel, doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, doskonalenie percepcji wzrokowej, zachęcanie do podejmowania wspólnych aktywności
 • poznanie i nauka piosenki na Festyn przedszkolny oraz nauka tańca
 • kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi, zacieśnianie więzi rówieśniczych
 • poznanie charakterystycznych miejsc / budowli świata, rozwijanie świadomości różnorodności kulturowej, językowej ludzi żyjących na różnych kontynentach, poznanie pozawerbalnych sposobów na komunikowanie się z osobami mówiącymi w innych językach, budowanie szacunku do ludzi, kultur na innych kontynentach, ćwiczenie wczuwania się w emocje i uczucia innych
 • wzbogacanie zasobu słownictwa o nazwy środków komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej, rozwijanie percepcji słuchowej, wdrażanie do uważnego słuchania i rozumienia tekstów literackich, rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat, rozwijanie zainteresowania podróżami, nauką płynącą z obcowania z przedstawicielami innych kultur, narodowości
 • poznanie nazw zwierząt egzotycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania wielkości, ćwiczenie umiejętności rozróżniania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, rozwijanie empatii
 • poznanie instrumentów i muzyki z różnych stron świata, rozwijanie wrażliwości muzycznej, koordynacji słuchowo-ruchowej, utrwalanie relacji rówieśniczych, kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i kulturę, z której się wywodzi
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej budowy domów w świecie ludzi i zwierząt, doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie kreatywności, rozwijanie integracji sensorycznej, budowanie poczucia wspólnoty
 • poznanie znaczenia słowa sztuka, doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania i budowania wypowiedzi, pobudzanie wyobraźni w kontakcie ze sztuką, uwrażliwianie na piękno przyrody
 • poznanie zjawiska przyrodniczego: tęczy, doskonalenie umiejętności matematycznych, kształtowanie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości przyrody
 • poszerzenie wiedzy na temat gór w Polsce, poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w górach, rozwijanie logicznego myślenia, wzbogacanie słownika czynnego, kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy z rówieśnikami
 • poznanie zasad bezpieczeństwa dotyczących uprawiania sportów wodnych, nabywanie i utrwalanie wiedzy na temat geografii Polski, utrwalanie znajomości piosenki, kształtowanie umiejętności akompaniowania, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, doskonalenie sprawności fizycznej, uwrażliwianie na piękno przyrody

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content