014959
krasnal-2

zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze październik grupa IV

wiewiorka

zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze październik grupa IV

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  

PAŹDZIERNIK

 

Jesienne zbiory

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poznanie litery o, O, poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, cechach tych owoców, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, poznanie cyfry 1, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie, uczestniczenia w zabawach badawczych
 • poznanie treści nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowanie się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie

 

Jesień w ogrodzie

 • rozumienie pojęcia „troska”, doskonalenie umiejętności wyrażania troski o ludzi i rośliny, rozwijanie empatii, uczenie się udzielania wsparcia emocjonalnego
 • rozpoznawanie, nazywanie i układanie litery a, A, rozwijanie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, analizy sylabowej, określanie głoski w nagłosie, rozwijanie współpracy
 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod ziemią, a które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, rozwijanie współpracy
 • poznanie niektórych właściwości warzyw, tworzenie zbiorów, przeliczanie, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozumienie pojęcia „wstyd”
 • rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek, miąższu, doskonalenie sprawności językowej, manualnej, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z warzywami, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa

 

Jesienny krajobraz

 • odróżnianie środowiska parku i lasu, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt
 • poznanie kształtu litery i, I, rozpoznawanie jej, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, rozwijanie umiejętności pracy w parach, odpowiedzialności za własną pracę, umiejętności sprawdzania zadania
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2, określanie jej aspektu kardynalnego i porządkowego, rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała, doskonalenie przeliczania, sprawności manualnej, przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie współpracy
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych

 

Deszczowa pogoda

 • przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji
 • wprowadzenie litery e, E, kreślenie jej kształtu, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania, doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, rozwijanie współpracy
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3, poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie współpracy, utrwalenie zasad gry w gry planszowe
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, utrwalenie zasad bezpieczeństwa

 

Co przynosi jesień – piosenka

 1. Przyszedł do nas wrzesień,

a z nim Pani Jesień,

Bim, bam, bom, bim, bam, bom.

Kosz kolorów miała.

Listki malowała.

Bim, bam, bom, bim, bam, bom.

Ref: Jesień, jesień, jesień – co nam dziś przyniesie?

Pędzlem namaluje kolorowy świat.

Jesień, jesień, jesień – co nam dziś przyniesie?

Wiatr zawieje, deszcz popada. Kapu, kapu, kap.

 1. Włosy wiatr poplątał,

listki nam posprzątał.

Bim, bam, bom, bim, bam, bom.

Dmucha sobie z góry,

Poprzeganiał chmury.

Bim, bam, bom, bim, bam, bom.

Ref: Jesień, jesień, jesień

3. Deszcz zapukał w okno.

Patrzcie! Listki mokną!

Bim, bam, bom, bim, bam, bom.

Weź parasol w rękę.

Zanuć dziś piosenkę!

Bim, bam, bom, bim, bam, bom.

Ref. Jesień, jesień, jesień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content