014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń

Tydzień XVII. Nadchodzi nowy rok
• poznanie różnych sposobów odmierzania czasu i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku a witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
• poznanie kształtu litery l, L, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kształtowanie sprawności manualnej
• rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 7, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw dni tygodnia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
• zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy
• poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw

Tydzień XVIII. Sporty zimowe
• poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
• poznanie kształtu litery u, U, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, doskonalenie umiejętności tworzenia zdań
• rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 8, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie logicznego myślenia poprzez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu,
• poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej
• usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi, poznanie historii znicza olimpijskiego, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie czułości zmysłu dotyku

Tydzień XIX. Dzień Babci i Dziadka
• poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
• poznanie kształtu litery s, S, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
• rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 9, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw członków rodziny, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
• rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie percepcji wzrokowej
• pogłębianie więzi rodzinnych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami

Tydzień XX. Karnawał
• poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
• poznanie kształtu litery b, B, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
• rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 0, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania
• poznanie melodii samby brazylijskiej, rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, tężyzny fizycznej, uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką
• utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych

Babcia z dziadkiem to jest to
1. Gdy niewiele tak mamy jeszcze lat
Mama tata dom to nasz cały świat
Babcia z dziadkiem są uśmiechają się
Jak nam dobrze z nimi jest
Ref. Czy świeci słońce czy pada deszcz
Z babcią i z dziadkiem świat cudowny jest
Czy dmucha wiatr czy szczypie mróz
Z nimi najlepiej wnukom jest i już /2x
2. Dziadek chętnie tak z nami bawi się
Babcia czyta nam bajki tuż przed snem
Z nimi wrażeń moc pięknych przygód sto
Babcia z dziadkiem to jest to
Ref. Czy świeci słońce czy pada deszcz
Z babcią i z dziadkiem świat cudowny jest
Czy dmucha wiatr czy szczypie mróz
Z nimi najlepiej wnukom jest i już /2x

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content