014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ DLA GRUPY IV

 

 • poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych; integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;
 • wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej; doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami; rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa; poszerzanie wiedzy dzieci na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce;
 • rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne);
 • doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku); usprawnianie percepcji wzrokowej – ćwiczenie spostrzegania polegające na wyróżnianiu szczegółów ilustracji z tła;
 • poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji); rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się według instrukcji słownej;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 0 i 1;
 • rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze; ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter; rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw; rozwijanie pamięci wzrokowej; uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych – jak reagować w sytuacjach trudnych; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów;
 • utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich; wprowadzenie pojęcia pojazd uprzywilejowany; rozwijanie zainteresowań technicznych i sprawności manualnej;
 • wprowadzenie litery „ o,O” na przykładzie wyrazu okulary;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej; rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka); dzielenie się swoimi spostrzeżeniami; słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze; rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

 

Uczymy się piosenki pt. „Pamiątki z wakacji”

 1. Skąd te śmiechy, skąd te piski?
  To plecaki i walizki.
  Zgromadziły się na stacji,
      bo już wracać czas z wakacji.
      Były w górach i nad morzem,
      żeglowały po jeziorze,
      odwiedziły każdy kątek,
      teraz wiozą moc pamiątek.
  Ref.:

    Muszelki, bursztyny, z kory łódeczki,
    kamyki i szyszki, śmieszne kubeczki,
    latawce bez sznurka, wędki składane,
    koszulki ze zdjęciem, piłki dmuchane.

 

 1. Wszyscy dobrze wiedzą o tym,
  że najmilsze są powroty.
  A radości więcej mamy,
      gdy jedziemy z pamiątkami.
      Położymy je w szufladach,
      będą chętnie opowiadać.
      O słoneczku, plaży, lesie,
      Kiedy przyjdzie słotna jesień.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content