014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

– wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
– poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej;
– ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
– poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
– uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
– poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola);
– poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);
– rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
– kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
– posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
– kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
– rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
– rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;
– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
– rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
– rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Planeta dzieci, Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
– rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w Kąciku Dobrego Startu;
– rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez wprowadzenie kroku podstawowego i układu tanecznego do polki na podstawie tańca;
– różnicowanie metrum 2/4;
– wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;
– kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
– kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;

Planeta dzieci
sł. Karolina Karamuz, muz. Dominika Dulny
1. Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy!
Na planecie dzieci serdecznie witamy!
Kocham, lubię, szanuję,
mówię: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”,
„dzień dobry” i „do widzenia” –
magicznymi słowami świat zmieniam!
Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania!
Kto śniadanie grzecznie zjadał? 
Na pytania odpowiadał? 
Kto posegregował śmieci?
Ten jest przyjacielem dzieci!
2. Sprzątam zawsze po dobrej zabawie,
lubię wiedzieć, co piszczy w trawie.
Szanuję ludzi, zwierzęta, przyrodę,
zmienić świat na lepsze dziś mogę!
Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do skakania w odpowiedzi na pytania!
Kto dziś rano nie grymasił? 
Kto, wychodząc, światło gasił? 
Kto się dzielił zabawkami? 
Ten niech zawsze będzie z nami!
3. Staję zawsze w obronie słabszego,
codziennie robię coś dobrego.
Gdy obiecam, to słowa dotrzymuję
i uśmiechem świat koloruję!
Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do tupania w odpowiedzi na pytania!
Kto zakupy pomógł nieść? 
Zwierzakowi kto dał jeść? 
Kto pochwalił siostrę, brata? 
Ten ma moc zmieniania świata!
4. Wiem, jak ważne są uśmiech i słowa,
na dobry start – dobra jest rozmowa.
Razem więcej zrobimy niż sami.
Zmienimy świat dobrymi uczynkami!
Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy dziś do grania w odpowiedzi na pytania!
Kto pocieszał innych szczerze? 
Kto przyjechał na rowerze? 
O planetę kto z was dba? 
Ten jest mistrzem – tak jak ja!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content