014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

• wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;
• poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
• nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
• kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
• posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
• kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
• kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi;
• kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
• rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
• rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
• rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
• rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
• rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
• rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
• kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
• kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content