014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień dla grupy IV

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień dla grupy IV

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA  MIESIĄC GRUDZIEŃ DLA GRUPY IV.

 

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postępowania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów ,wprowadzanie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;
 • wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;
 • rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.
 • budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Pani Zima”, „Zima. Zima,” „Spojrzały aniołki” – zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;
 • stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci – aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez dla całej społeczności przedszkolnej, np. przedstawienie świąteczne; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych;
 • rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób włas­noręcznie wykonanym prezentem.

 

      Uczymy się piosenki pt. „Spojrzały aniołki”

 

 1. Spojrzały aniołki w niebieski kalendarz,
  Czas robić porządki zbliżają się święta.
  Pościągały pościel z łóżek, wyskoczyły na podwórze,
      I te małe i te duże każdy wielki zuch.
      Pościągały pościel z łóżek, wyskoczyły na podwórze,
      I te małe i te duże każdy wielki zuch.
 2. Skoczyły pod trzepak, no i do roboty,
  Poduszki i jaśki złapały w obroty.
  Cały ranek pracowały mały z dużym ,duży z małym,
      Aż z poduszek wytrzepały śnieżnobiały puch.
      Cały ranek pracowały mały z dużym, duży z małym,
      Aż z poduszek wytrzepały śnieżnobiały puch.
 3. Dziwili się ludzie, cóż to z nieba leci,
  Starsi nie wiedzieli, ale wiedzą dzieci.
  Śnieg z poduszek wytrzepały te aniołki duży z małym,
      Gdy trzepaki na podwórku poszły dzisiaj w ruch.
      Śnieg z poduszek wytrzepały te aniołki duży z małym,
      Gdy trzepaki na podwórku poszły dzisiaj w ruch.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content