014959
krasnal-2

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

wiewiorka

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

1. DZIEŃ DZIECKA
– zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka, kształtowanie
umiejętności współpracy w opiece nad domowym pupilem,
kształtowanie odpowiedzialności za zwierzę domowe
– czytanie globalne wyrazów: kot, pies, doskonalenie dzielenia wyrazów na
sylaby, rozwijanie umiejętności budowania prawidłowej wypowiedzi,
rozwijanie odpowiedzialności za domowego pupila
– zapoznanie z działaniem magnesu, kształtowanie umiejętności
przeliczania liczb porządkowych, kształtowanie poszanowania dla
zwierząt
– rozwijanie umiejętności wokalnych, kształtowanie umiejętności
układania rytmów, rozwijanie tolerancji dla odmiennych poglądów
– zaprezentowanie dzieci z różnych stron świata, ćwiczenie motoryki małej,
rozwijanie tolerancji dla ludzi o odmiennym wyglądzie i stylu życia
2. WIELKA WYPRAWA
– poznanie zwierząt egzotycznych, zapoznanie z zabawami z różnych stron
świata, kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się i
uważnego słuchania, kształtowanie umiejętności doboru odpowiednich
przedmiotów i właściwej odzieży do celu wycieczki, rozwijanie otwartości
na drugą osobę
– zapoznanie z różnymi środkami transportu, kształtowanie umiejętności
poprawnego wypowiadania się i uważnego słuchania, rozwijanie
umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, rozwijanie otwartości na drugą
osobę
– zapoznanie ze zwierzętami egzotycznymi i miejscami ich zamieszkania,
kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych, rozwijanie
empatii wobec zwierząt
– zapoznanie z instrumentami z różnych krajów, rozwijanie świadomości
ciała i wyobraźni ruchowej, ćwiczenie poczucia pulsu w muzyce,
reagowanie na sygnał, uwrażliwianie na muzykę klasyczną
– zapoznanie z różnymi zapachami i smakami warzyw, owoców oraz
przypraw, rozwijanie motoryki małej, nauka prawidłowego zachowania
się podczas przyrządzania potraw
3. SMAKI I ZAPACHY LATA
– zapoznanie z wesołym miasteczkiem i zasadami właściwego zachowania
w miejscach zabaw, kształtowanie uważnego słuchania, kształtowanie
umiejętności prawidłowego wypowiadania się, wdrażanie do
odpowiedzialności za własne zabawki
– rozwijanie umiejętności językowych, rozbudzanie twórczości plastycznej,
wdrażanie do uważnego słuchania
– ćwiczenie umiejętności wyciągania wniosków, nabywanie umiejętności w
określaniu, który przedmiot jest lżejszy, a który cięższy, wdrażanie do
zgodnej zabawy z innymi dziećmi
– kształtowanie umiejętności wokalnych, kształtowanie poczucia własnego
ciała, rozwijanie układu ruchowego
– poznawanie zmysłów: smaku, węchu, dotyku i podawanie ich nazw,
rozpoznawanie owoców za pomocą zmysłu dotyku, ćwiczenie
umiejętności wymieniania charakterystycznych cech owoców,
kształtowanie odpowiedniego zachowania podczas przyrządzania
posiłków
4. WAKACYJNE PRZYGODY
– zapoznanie z właściwymi zachowaniami latem nad wodą, kształtowanie
spostrzegawczości poprzez odpowiednie zabawy, kształtowanie
umiejętności odróżniania odpowiedniego zachowania od
nieodpowiedniego, wdrażanie do odpowiedniego zachowywania się
podczas wakacji
– zapoznanie ze sztuką i folklorem góralskim, podawanie nazw
przedmiotów potrzebnych na wyprawę w góry, ćwiczenie umiejętności
grafomotorycznych, rozwijanie poszanowania dla kultury góralskie
– zapoznanie ze zjawiskiem parowania wody i krystalizowania się soli,
rozwijanie motoryki małej, kształtowanie spostrzegawczości, określanie
położenia: na, nad, pod, obok, kształtowanie estetycznego wykonywania
prac plastycznych
– poznawanie smaku różnych letnich owoców, rozwijanie motoryki małej,
nauka zgodnej zabawy z innymi dziećmi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content