014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na maj.

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na maj.

1. MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION.
Poznajemy różnice między dużym miastem, a małym miasteczkiem. Poznajemy naszą miejscowość. Utrwalamy poznane litery i cyfry, czytamy samodzielnie proste teksty, dzielimy wyrazy na sylaby i głoski. Wykonujemy działania matematyczne, porównujemy ilość. Słuchamy piosenki i tańczymy przy niej. Wykonujemy wydzierankę i ćwiczenia grafomotoryczne. Utrwalamy polskie symbole narodowe.

2. MOJA OJCZYZNA.
Utrwalamy wiadomości o Warszawie- naszej stolicy i jej symbolu- syrenie. Wykonujemy doświadczenia z mierzeniem pojemności i jej stałości. Zabawy przy muzyce. Wykonujemy makietę Polski poznając najważniejsze regiony geograficzne. Rozmawiamy nt Unii Europejskiej i miejsca w niej Polski. Słuchamy opowiadania na motywach baśni H. Ch. Andersena „Księżniczka na ziarnku grochu”.

3. ŁĄKA W MAJU.
Poznajemy zwierzęta mieszkające na łące, dowiadujemy się, co to są barwy ochronne. Wykonujemy taniec kreatywny oraz pracę plastyczną inspirowane tematem łąki. Ćwiczymy wykonywanie działań matematycznych oraz czytanie, doskonalimy sprawność ręki piszącej. Utrwalamy znajomość figury geometrycznej- kwadratu, poznajemy sześcian. Słuchamy utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku- wiosna”. Dowiadujemy się, co to jest zielnik.

4. ŚWIĘTO RODZICÓW.
Rozmawiamy o naszych rodzicach, staramy się mówić pełnymi zdaniami. Zabawa badawcza dotycząca mierzenia i porównywania wzrostu. Ćwiczymy czytanie, dzielenie zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby i głoski. Wykonujemy prace plastyczne.

 

„Kim jesteś”
Czy wiesz, kim jesteś?
− To oczywiste!
Co ci jest bliskie?
− Znaki ojczyste.
Ojczyste barwy
− biało – czerwone.
Ojczyste godło
− orzeł w koronie.
Ojczyste w hymnie
− mazurka dźwięki,
no i stolica
− miasto syrenki.
I jeszcze Wisła
co sobie płynie:
raz na wyżynie,
raz na równinie,
i mija miasta
prześliczne takie…
− Już wiesz, kim jesteś?
− Jestem Polakiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content