014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień

 1. Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych – spotkanie z Mikołajem, poznawanie zwyczajów mikołajkowych
 2. Nauka piosenek o tematyce zimowo-świątecznej
 3. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, badanie właściwości wody, różnych stanów skupienia
 4. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej
 5. Ćwiczenie mięśni narządów mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne
 6. Doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez udział w zajęciach muzyczno-ruchowych
 7. Udział w zabawach matematycznych , używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy.
 8. Zapoznanie z instrumentem muzycznym : janczarem
 9. Kształcenie uważnego słuchania,, rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej
 10. Rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych, przygotowanie kartek świątecznych na konkurs w Domu Kultury Jagiellonka
 11. Wyodrębnianie i i nazywanie wielkości przeciwstawnych – duży, mały. Grupowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość.
 12. “Jak zachowujemy się przy stole – rozmowy na temat zasad kulturalnego zachowania się podczas wspólnych posiłków. 
 13. Doskonalenie liczenia, utrwalamy nazwy liczebników głównych.
 14. Rozwijanie sprawności manualnej – zabawy piaskiem kinetycznym
 15. Udział w Wigilii przedszkolnej poprzedzonej występem świątecznym najstarszej grupy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content