014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa II „Wiewiórki”

Listopad

 1. Nasz mała Ojczyzna
 2. Mój dom – Polska
 3. Moje hobby
 4. Ulubione zajęcia

Cele realizowane w listopadzie:

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej,
 • zachęcanie do szanowania odmienności innych,
 • poznanie różnych rodzajów domów,
 • poszerzanie doświadczeń językowych,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenie pamięci,
 • poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania,
 • poznanie dźwięków o różnej wysokości,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • doskonalenie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,
 • prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 • poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,
 • nauka nazw wybranych kolorów w języku angielskim,
 • poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),
 • rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
 • doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • budzenie empatii,
 • poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem,
 • budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
 • poznanie wybranych wiadomości na temat kotów,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw,
 • zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań,
 • kształtowanie twórczej, aktywnej postawy,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • poznanie cech wiatru,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej,
 • tworzenie warunków do zdobywania nowych doświadczeń językowych,
 • zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce, 
 • zachęcanie do przestrzegania kodeksu grupy, a w szczególności do zachowania ciszy podczas wykonywania zadań grupowych,
 • poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania,

 

Piosenka:

Mały Polak, przedszkolak sł.: Marlena Szeląg, muz. Katarzyna Waszkiewicz

 1. Polska moim domem, domem jest.

Biały orzeł godłem, godłem jej.

Ref.: A ja jestem przedszkolak,

mały Polak, przedszkolak. (x2)

 1. Polska moim domem, domem jest.

Biel i czerwień flaga, flaga ma.

 Ref.: A ja jestem…

 1. Polska moim domem, domem jest.

Tutaj moi bliscy, bliscy są.

 Ref.: A ja jestem…

 1. Polska moim domem, domem jest,

 który w sercu zawsze, zawsze mam.

Ref.: A ja jestem…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content