014959
krasnal-2

zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa II marzec

wiewiorka

zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa II marzec

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze grupa II „Wiewiórki” – marzec

 • poznanie nowej wartości „dociekliwość”,
 • rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego,
 • poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów, rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej,
 • doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań,
 • poznawanie części ciała i nazw wybranych organów,
 • poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu,
 • wdrażanie do uważnego obserwowania swojego ciała i odczytywania jego sygnałów,
 • rozwijanie spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności formułowania wniosków,
 • zachęcanie do życzliwego zwracania się do siebie nawzajem,
 • poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny,
 • poznanie właściwości magnesu,
 • poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,
 • poznanie wybranego pojazdu kosmicznego i zawodu astronauty,
 • poznanie wartości „szczerość”,
 • kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich,
 • zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy,
 • poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań,
 • rozwijanie słownika czynnego,
 • uwrażliwienie na piękno przyrody,
 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania własnych emocji,
 • poznanie cech marcowej pogody,
 • rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej i wzrokowej,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • ćwiczenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej w zabawie,
 • poznawanie różnych rodzajów muzyki,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
 • budowanie dziecięcej wrażliwości na piękno muzyki klasycznej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wiosny,
 • rozwijanie uwagi, percepcji słuchowej i wzrokowej,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy,
 • poznanie znaczenia pojęcia „szczerość”, kształtowanie postaw moralnych,
 • rozwijanie umiejętności formułowania swoich myśli,
 • wdrażanie do brania odpowiedzialności za wypowiadane słowa,
 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • zachęcanie do wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie pewności siebie, budowanie wiary we własne siły,
 • poznanie zwierząt żyjących na wsi, poznanie cech krajobrazu wiejskiego,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji elementów ze względu na jedną cechę,
 • poznanie wybranego zwierzęcia z gospodarstwa wiejskiego,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content