014959
krasnal-2

Zamierzenia czerwiec Wiewiórki

wiewiorka

Zamierzenia czerwiec Wiewiórki

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC CZERWIEC WIEWIÓRKI

 • zapoznanie się z tematyką praw i obowiązków dzieci, kształtowanie świadomości korzystania ze swoich praw, rozwijanie umiejętności plastycznych, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie ustalonych zasad
 • poznanie znaczenia słowa przyjaciel, doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, doskonalenie percepcji wzrokowej, zachęcanie do podejmowania wspólnych aktywności
 • nauka piosenek na festyn oraz tańców
 • poznanie zabaw dziecięcych popularnych w innych krajach, utrwalenie wiedzy na temat praw i obowiązków dzieci, rozwijanie umiejętności plastycznych i konstrukcyjnych podczas wykonywania własnej zabawki, pobudzanie zmysłu dotyku, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, kształtowanie postawy wyrażającej szacunek do innych kultur i ich przedstawicieli
 • poznanie charakterystycznych miejsc / budowli świata, rozwijanie świadomości różnorodności kulturowej, językowej ludzi żyjących na różnych kontynentach, poznanie pozawerbalnych sposobów na komunikowanie się z osobami mówiącymi w innych językach, budowanie szacunku do ludzi, kultur na innych kontynentach, ćwiczenie wczuwania się w emocje i uczucia innych
 • wzbogacanie słownika o nazwy środków komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej, rozwijanie percepcji słuchowej,
 • poznanie nazw zwierząt egzotycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania wielkości,
 • poznanie znaczenia słowa sztuka, doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania i budowania wypowiedzi, pobudzanie wyobraźni w kontakcie ze sztuką, uwrażliwianie na piękno przyrody
 • poznanie zjawiska przyrodniczego: tęczy, doskonalenie umiejętności matematycznych, kształtowanie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości przyrody
 • poznanie nowej piosenki o tematyce letniej, ćwiczenie umiejętności eksperymentowania głosem, wykorzystywanie oryginalnych technik podczas wykonywania prac plastycznych, rozpoznawanie odgłosów przyrody, aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach ruchowych
 • poznanie nazw, wyglądu i smaku owoców dojrzewających latem, utrwalenie wiedzy na temat smaków, zapachów lata, kształtowanie wrażliwości zmysłowej, rozwijanie kreatywności i zainteresowania otaczającym światem przyrody,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, utrwalenie wiedzy na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z wyjazdami wakacyjnymi oraz sposobów ich uniknięcia, kształtowanie umiejętności oceniania swojego zachowania i jego konsekwencji, doskonalenie znajomości i umiejętności bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • poszerzenie wiedzy na temat gór w Polsce, poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w górach, rozwijanie logicznego myślenia, wzbogacanie słownika czynnego, kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy z rówieśnikami

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików Cookies. korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.

Skip to content