014959
krasnal-2

Zadania na wtorek 21 kwietnia.

wiewiorka

Zadania na wtorek 21 kwietnia.

Dzień dobry 🙂

Tematem dzisiejszych zajęć będą wiosenne prace na wsi.

 

1. Zabawa kształtująca orientację przestrzenną oraz spostrzegawczość “Gdzie się schowały gęsi?”

Rodzic przygotowuje 10 “gęsi”- mogą to być obrazki lub cokolwiek, co umownie je zastąpi, np. 10 takich samych klocków, kulek papieru, zakrętek od mleka,… (dziecko wie, jak jego “gęsi” wyglądają- rodzic pokazuje je najpierw, lub po schowaniu pokazuje przedmiot taki sam, np. 11 kulkę, zakrętkę, klocek,…) Dziecko wychodzi do innego pokoju, a rodzic chowa je pojedynczo w różnych miejscach (lub schował je wcześniej, np. podczas śniadania dziecka). Dziecko wraca do pokoju i musi je znaleźć, po znalezieniu każdej “gęsi” określa jej położenie stosując określenia: nad, pod, na, w, za, przed, z prawej strony, z lewej strony.


2. Poznajemy prace na wsi.
Fioletowa książka -karty pracy cz. 4 s. 10 (12)
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf

Rozmawiamy z dzieckiem na temat prac na wsi, nazywamy je i określamy, czemu służą. To na pierwszym obrazku, to moim zdaniem siewnik. Dziecko rysuje w każdej następnej kratce o jedną łopatę więcej.

 

Pole i ogród
Na polach rozpoczęły się prace: orka, bronowanie kultywatorami gleby oraz jej wałowanie, a następnie siew i sadzenie roślin, uświadamiamy czym różni się oranie od kultywowania.
− Dawniej nie było traktorów. Co wykorzystywano do prac polowych? (konie, woły, w najdawniejszych czasach ludzie sami ciągnęli i pchali narzędzia rolnicze)
− Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy?

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Czly5oDK&id=79B3F507A67AF6C7368F152DBF7AE6824C2FC8ED&thid=OIP.Czly5oDKAaKajFCmwWH_awHaE8&mediaurl=http%3a%2f%2fwiano.eu%2fimages%2fpictures%2f0023000%2f0022848.jpg&exph=534&expw=800&q=orka+konna+obrazek&simid=607990454752380979&selectedIndex=3&qpvt=orka+konna+obrazek

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=pBMNIFy5&id=639BAE3A911209674A9F6DC3E98B4F8621B67170&thid=OIP.pBMNIFy5WpMvhNxf0DIcrQHaE7&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.polskiekrajobrazy.pl%2fimages%2fstories%2fbig%2f21358DSC.JPG&exph=533&expw=800&q=orka+konna+obrazek&simid=608048935059720058&selectedIndex=4&qpvt=orka+konna+obrazek

 

Sad
W sadzie wiosną (w marcu) właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów, opryskują drzewa, bielą wapnem ich pnie. Uświadamiamy dziecku, że drzewa i krzewy trzeba odmładzać poprzez obcinanie starych gałęzi, żeby obficie i długie lata owocowały.
− Dlaczego są wykonywane takie prace?

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rFeCfRr3&id=F60A6B8EE59E49234EEFEDE6B78D065205A8015D&thid=OIP.rFeCfRr3Q3L_hIW6vF71lwHaE8&mediaurl=http%3a%2f%2fbudujesz.info%2fpliki%2fimage%2ffoto%2fduze%2fplik542187ad41950.jpg&exph=400&expw=600&q=oprysk+drzew&simid=608031935533746189&selectedIndex=62

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=t4G31z6p&id=B7633501EEEE030049F193E5881E81ECF9C2D49F&thid=OIP.t4G31z6p1pgr7ejNxXLPHwHaFs&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.planta.pl%2ffilemanager%2fuploads%2fPorady%2f2018%2fBielenie+drzew%2fDu%c5%bce%2fbielenie2.jpg&exph=1000&expw=1300&q=bielenie+drzew&simid=608026665585869376&selectedIndex=0

 

Zwierzęta wiejskie
Rolnicy przez cały rok codziennie muszą dbać o zwierzęta. Np. krowy muszą być dojone kilka razy dziennie.
− Czy praca rolnika jest łatwa?


3. Zabawa bieżna – Koniki.
Przygotowujemy coś do grania (my używamy tamburynu), można klaskać, stukać,…. Dziecko jest konikiem. Porusza się przy akompaniamencie tamburynu w rytmie ósemek. Podczas przerwy w grze zatrzymuje się i kopie: raz prawym, raz lewym kopytkiem, podczas biegu kląska językiem, podczas kopania rży: iiihahaha


4. Oglądanie obrazków narzędzi ogrodniczych.
Dziecko ogląda obrazki narzędzi ogrodniczych: grabi, wideł, łopaty, motyki, sekatora, konewki. Określa, do czego służą kolejne narzędzia.

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Kqc%2fBa0K&id=01A0FA9BB046ADA28E59A06C47A6B770E292850D&thid=OIP.Kqc_Ba0K5GECRGIVwNwLvQHaE8&mediaurl=http%3a%2f%2fstatic4.rolmarket.pl%2fpol_pl_Grabie-metalowe-14-zebne-z-drewnianym-trzonkiem-4430_2.jpg&exph=500&expw=750&q=grabie+obrazek&simid=607991193485380055&selectedIndex=2

grabie do siana
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=iXE4A6ht&id=72C8EE152993CC884BD66F06C55CD0EDBE1B80C5&thid=OIP.iXE4A6httkHv-m9vdZ-YbgHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fweknowyourdreams.com%2fimages%2frake%2frake-14.jpg&exph=600&expw=600&q=grabie+obrazek&simid=607989131912023953&selectedIndex=3

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jd1a8zyG&id=31499DCEF7805905FA62744F8B55FEC454CC760C&thid=OIP.jd1a8zyG-fyrxUwCXKxRfAHaET&mediaurl=https%3a%2f%2fi.imged.pl%2ffiskars-widly-do-kopania-male-solid-133425-2-719363.jpg&exph=595&expw=1024&q=wid%c5%82y+obrazek&simid=608045786812646591&selectedIndex=4

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GQB6qKbX&id=26354FFEAD8A8547C8F84380DDA5E3049F2DCE33&thid=OIP.GQB6qKbXhq_7NjvFc6vQUAAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fst2.depositphotos.com%2f1000674%2f6135%2fv%2f450%2fdepositphotos_61351267-stock-illustration-handle-shovel.jpg&exph=450&expw=450&q=%c5%82opata+grafika&simid=608017749263058623&selectedIndex=6

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HVblAOxx&id=93B4AA403F73DF661FE2B72C72214F341133CC7A&thid=OIP.HVblAOxxdCIG484xNm5PiQHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fmedia.istockphoto.com%2fvectors%2fchopper-cartoon-icon-vector-id611777646%3fk%3d6%26m%3d611777646%26s%3d612x612%26w%3d0%26h%3dSPUr3c7E8m-oUjYC2QFUGkx28-3V7VXUDuDfEcPwkLQ%3d&exph=612&expw=612&q=motyka+grafika&simid=608018969024401335&selectedIndex=1

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8ksFYAvK&id=997072A9528EAD5F1F74C8B81FDF3DD669D1CEE9&thid=OIP.8ksFYAvKrE9Fr_u3byMUqAAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.alfa.strefa.pl%2fgrafika%2fsek+420FF.gif&exph=134&expw=200&q=sekator+grafika&simid=608042337977044338&selectedIndex=7

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=937cdwJr&id=3D8582C2D63FBF503FE2A2A3D237A65722C6C97F&thid=OIP.937cdwJryXz1FxZqY-joUgHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fst2.depositphotos.com%2f2780081%2f11146%2fv%2f950%2fdepositphotos_111463456-stock-illustration-green-watering-can.jpg&exph=768&expw=1024&q=konewka+grafika&simid=608047702389951157&selectedIndex=1


* Dzielenie nazw na sylaby- wszystkie dzieci
łopata, motyka
Dzieli nazwy na sylaby, oznacza ich ilość długimi białymi “cegiełkami”, nazywa po kolei pierwszą, drugą, trzecią sylabę

* Dzielenia nazw na głoski- 6-latki i chętne 5-latki
również łopata i motyka
prosimy dziecko, żeby wymieniło po kolei głoski w wyrazie, potem układa ten wyraz z gotowych liter, następnie układa schemat wyrazu z czerwonych (samogłoski) i niebieskich (spółgłoski) “cegiełek”.


5. Zabawa metodą opowieści ruchowej – W ogrodzie.
Dziecko wybrało się do ogrodu na zaproszenie ogrodnika/ ogrodniczki (w tej roli- rodzic). Wita się z ogrodnikiem i rozpoczyna oglądanie ogrodu.
* wąchają kwiatki (wykonuje przysiad, skłon głowy w przód i głęboki wdech nosem, a wydech – ustami)
* biega po alejkach, oglada motyle (wyciąga ramiona w bok, naśladując motyle, rytmicznie podnosząc i opuszczając je)
* ogrodnik prosi dziecko o pomoc przy sadzeniu (sadzi rośliny- wykonuje siad klęczny, naśladuje czynności: kopania, sadzenia, przysypywania roślin ziemią, myje ręce po pracy- staje w rozkroku, wykonuje lekki skłon tułowia w przód, pociera dłońmi o siebie)
* podlewa posadzone rośliny (porusza się po wyznaczonym miejscu pokoju i naśladuje podlewanie)
* ogrodnik chwali dziecko za dobrze wykonaną pracę i dziękuje za pomoc.


6. Karta pracy fioletowa, cz. 4, s. 11 (13)
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf

Dziecko rysuje narzędzia ogrodnicze po śladach. Czyta z rodzicem lub samodzielnie ich nazwy. Łączy rysunki z nazwami. Rysuje w każdym kolejnym polu o jedne grabie mniej niż w poprzednim.


7. Praca plastyczna- dziś dla wszystkich- lepienie z plasteliny doskonale usprawnia ręce- zarówno mięśnie drobne, jaki i regulowania napięcia mięśniowego!
Ulep z plasteliny rolnika pracującego wybranym narzędziem ogrodniczym, np. rolnika z grabiami, konewką (warto usztywnić figurkę wkładając np. w trzonek od łopaty, czy grabi zapałkę lub wykałaczkę- wtedy figurka będzie lepiej stała).

 

Powodzenia i czekam na zdjęcia Waszych prac! Opublikujemy je na stronie przedszkola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content