014959
krasnal-2

Informacja dla rodziców dzieci niezakwalifikowanych do Przedszkola i procedura odwoławcza

wiewiorka

Informacja dla rodziców dzieci niezakwalifikowanych do Przedszkola i procedura odwoławcza

Informacja dla rodziców dzieci niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 9 i procedura odwoławcza

Jeżeli ktoś nie został zakwalifikowany do dalszego postępowania rekrutacyjnego  do Przedszkola nr 9 w Poznaniu, powinien:

  1. Sprawdzić czy znajduje się na Liście dzieci zakwalifikowanych przesuniętych do innych przedszkoli i  zgłosić potwierdzenie woli do takiego przedszkola w terminie 16 – 21 kwietnia 2021 r.
  2. Jeżeli nie – to w takim wypadku, każdy z Państwa ma prawo złożyć odwołanie w każdym przedszkolu wskazanym w preferencjach.
  3. Odwołanie można składać dopiero po ogłoszeniu Listy Przyjętych .
  4. Procedura odwołania przebiega dwuetapowo:
  • W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola (czyli 7 dni od 26.04.2021)
  • Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem do komisji.
  • Po otrzymaniu uzasadnienia od komisji, w terminie 7 dni od jego otrzymania, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji.
  • Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
  • Wnioski o uzasadnienie do komisji rekrutacyjnej oraz odwołania do dyrektora można wrzucać do skrzynki podawczej w przedsionku przedszkola lub przesyłać za pomocą poczty elektronicznej i powinny to być skany dokumentów w pdf załączone do korespondencji mailowej  na adres  p9@poznan.interklasa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content