014959
krasnal-2

Zamierzenia na listopad

wiewiorka

Zamierzenia na listopad

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

Grupa I  – Krasnoludki

 • Wdrażanie do uważnego słuchania, obserwowania i wykonywania poleceń
 • Zrozumienie konieczności właściwego doboru stroju do zmieniających się warunków atmosferycznych, utrwalanie kolejności zakładania poszczególnych części garderoby
 • Rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej poprzez udział w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
 • Rozwijanie umiejętności modelowania prostych kształtów z plasteliny
 • Rozwijanie wrażliwości na świat przyrody, wzbogacanie wiedzy na temat zwierzą żyjących w lesie (ich wyglądu, sposobu odżywiania się, poruszania i zwyczajów)
 • Rozwijanie spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i słuchowej
 • Kształtowane umiejętności określania cech wielkościowych (mały, duży, większy, mniejszy)
 • Ćwiczenie mięśni narządów mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne, dźwiękonaśladowcze
 • Przestrzeganie reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa, poszanowania efektów pracy własnej i innych
 • Udział w pracach plastyczno-konstrukcyjnych (malowanie farbami, praca z plasteliną, doświadczenia z klejem)
 • Rozwijanie wiedzy na temat wagi przestrzegania zasad higieny osobistej, wdrażanie do dbania o swój wygląd
 • Wdrażanie do dbałości o czystość rąk, wykorzystanie zdobytych wiadomości w praktycznym działaniu (etapy mycia rąk, wycieranie rąk we własny ręcznik, oszczędne korzystanie z wody)
 • Kształcenie poczucia rytmu i wyobraźni muzycznej
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania określeń opisujących kolejność wykonywanych czynności (na początku, potem, na końcu)
 • Kształtowanie umiejętności grupowania przedmiotów według przeznaczenia
 • Doskonalenie umiejętności różnicowania wielkości mały-duży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content