014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń.

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń.

 • Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 • Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.
 • Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
 • Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, mocowanie).
 • Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.
 • Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
 • Rozwijanie zdolności manualnych.
 • Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
 • Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.
 • Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód.
 • Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content