014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

– rozwijanie zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi, wynalazkami służącymi człowiekowi w życiu codziennym;
– wprowadzenie pojęć: wiedza, wytrwałość, Układ Słoneczny, astronauta, załoga, kapitan, sieć internetowa, wynalazca, rolnik, sianie, sadzenie;
– uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z korzystania z zasobów internetowych;
– rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
– kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; operowanie liczebnikami porządkowymi;
– stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania;
– kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
– posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
– rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
– rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
– rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania;
– kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
– kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content