014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec

           ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC  DLA GRUPY IV

 

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące środowiska przyrodniczego, np. związane z zawodem pszczelarza, gatunkami i życiem pszczół, z ekosystemem łąki, stawu, gór; nazwy polskich jezior, gór; kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, samodzielne odczytywanie wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy, piosenek ;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem; posługiwanie się alfabetem; układanie wyrazów, zdań z rozsypanek;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek „Dziecięce marzenia”, „Zawołało lato” i tańca „Stonoga;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, wycinania, lepienia, prób pisania po śladzie w liniaturze i w kratce;
 • kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; budzenie zaciekawienia tematem szkoły; podnoszenie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą;
 • stwarzanie okazji do rozmowy o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa; rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich odczuć;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy podczas działań twórczych;
 • kształtowanie umiejętności oceny działania; wdrażanie do bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem.

Uczymy się piosenki pt. „Zawołało lato”

Zawołało lato, że przyszły wakacje,

a ja grzecznie odpowiadam, masz rację, masz rację.

Spakowany plecak i kompas i mapy

i notesik z poradami od mamy i taty.

Ref. Poszukam przygody w niedostępnym lesie,

        tropy jej odnajdę wszędzie, nim nadejdzie wrzesień.

        Nad morze pojadę i dam nura w fale,

        bo jak wszystkie grzeczne dzieci, lubię w morzu szaleć.

 1. Na żaglowej łodzi odwiedzę jeziora

będę z wiatrem śpiewać szanty i pokład szorować.

Potem ruszę w góry na szlaki nieznane

by wypasać z juhasami na hali barany.

Ref. Nad niebem gwiaździstym na mchu wśród paproci,

        leśny szałas wybuduję słońce go wyzłoci

        I jeszcze w marzeniach pójdę hen daleko,

        tam, gdzie zawsze są wakacje nad różową rzeką.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content