014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na kwiecień

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na kwiecień

– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat.
– Kształtowanie umiejętności współdziałania.
– Doskonalenie umiejętności manualnych.
– Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.
– Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
– Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
– Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych.
– Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
– Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.
– Rozwijanie umiejętności składania życzeń.
– Doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.
– Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.
– Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.
– Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.
– Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.
– Zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba.
– Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.
– Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.
– Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.
– Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie w odniesieniu do pór roku.
– Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
– Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
– Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.
– Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.
– Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.
– Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
– Poznanie sposobów wykorzystania prądu.
– Kształtowanie świadomości ekologicznej.
– Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem.
– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki.
– Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
– Budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru.
– Poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarz, grafik, redaktor, drukarz.
– Rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania.
– Poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarnia.
– Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni.
– Wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi przez zabawę w sklep.
-Zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie.
– Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd, treść).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content