Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze grupa III wrzesień

        ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE DLA  GRUPY III

                             „WESOŁE NUTKI” NA MIESIĄC WRZESIEŃ

– doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,

– wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,

– rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów

– wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,

– doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich  w grupie innych imion i nazwisk z grupy,

– rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,

– doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,

– doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie,

– utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku),

– doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji,

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora),

– utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez nazywanie kierunków na kartce papieru

– poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transpor

– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca swojego zamieszkania i adresu,

– doskonalenie umiejętności odczytywania symboli,

– utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię

– doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!,

doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych,

– wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

– doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,

– rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów,

– wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”

,- budowanie świadomości dzieci na temat higieny,

– wprowadzenie liczby 1,

Uczymy się piosenki pt. „Przedszkole drugi dom”

  1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

      ranną porą wstaję i ja.

            Mama pomaga ubierać się,

            do przedszkola prowadzi mnie.

    Ref. Ja chodzę tam co dzień,

            obiadek dobry jem,

            a po spacerze w sali

            wesoło bawię się,

            kolegów dobrych mam,

            nie jestem nigdy sam,

            przedszkole domem drugim jest. 

  1. Czasem rano trudno mi wstać.

            Chciałoby się leżeć i spać,

            lecz na mnie auto czeka i miś.

            W co będziemy bawić się dziś?

  1.   Zamiast mamy Panią tu mam,

           bardzo dużo wierszyków znam.

           Śpiewam i tańczę, wesoło mi

           i tak płyną przedszkolne dni.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *