014959
krasnal-2

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa II wrzesień

wiewiorka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa II wrzesień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUPA II „WIEWIÓRKI” WRZESIEŃ

 

 

 • uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki,
 • dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół, kształtowanie postawy przyjacielskiej, budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy, wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
 • motywowanie do samodzielnych doświadczeń,
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy,
 • motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami,
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych,
 • kształtowanie słuchu muzycznego,
 • doskonalenie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań,
 • poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia,
 • poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu, uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki,
 • rozwijanie zdolności teatralnych,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości, kształtowanie pojęcia odwaga,
 • poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak),
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw,
 • poznanie roli tempa w utworze muzycznym,
 • kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej,
 • wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego,
 • motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy, utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112, poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami, utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym, utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka,

 

Ref.: Wiewióreczka mała,

po lesie biegała,

hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała. (bis)

 

1.Spotkała jeżyka,

tańczyli walczyka,

tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała….

 

2.Spotkała owieczkę,

tańczyli poleczkę,

raz i dwa i raz i dwa i tańczyli poleczkę. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała….

 

3.Spotkała Ślimaka,

tańczą kujawiaka,

raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą kujawiaka. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała….

 

4.Spotkała szaraka,

tańczą kujawiaka,

dookoła polany, tańczą kujawiaka. (bis)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content