014959
krasnal-2

Zamierzenia czerwiec – Wiewiórki

wiewiorka

Zamierzenia czerwiec – Wiewiórki

– Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki.
– Przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności.
– Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.
– Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania jako gość i gospodarz.
– Rozwijanie zdolności plastycznych.
– Rozwijanie umiejętności technicznych.
– Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
– Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
– Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.
– Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie).
– Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.
– Zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.
– Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.
– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
– Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli.
– Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami; rozwijanie wiedzy o barwach, kontrastach.
– Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.
– Rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych.
– Kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku, pory dnia.
– Utrwalanie wiedzy dzieci na temat barw i ich łączenia.
– Utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: ciepłe i zimne kolory.
– Zachęcanie dziecka do świadomej obserwacji otaczającego je świata.
— Zapoznanie dzieci z pracą artystów: malarzem, rzeźbiarzem, poetą, muzykiem.
– Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz.
– Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – postępowania w przypadku zgubienia się.
– Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content