014959
krasnal-2

Zadania na wtorek 5 maja.

wiewiorka

Zadania na wtorek 5 maja.

Dzień dobry, kochane Słoneczka 🙂

 

1. Tematem dzisiejszych zajęć będzie nasze miasto, czyli? Jak nazywa się miasto, w którym mieszkamy?
Nazwijcie te miejsca, które Rodzice pokażą Wam na zdjęciach.

(ratusz poznański)
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=miK%2bhMI2&id=19233DAD07A107F6622251E2A17FC14CF6133F35&thid=OIP.miK-hMI2s9zYJiTA1CQ2zwHaLH&mediaurl=https%3a%2f%2fpl-static.z-dn.net%2ffiles%2fd53%2fbfe5bfbb4022f3c89587fca69c028f77.jpg&exph=756&expw=504&q=ratusz+pozna%c5%84ski&simid=608020313417908770&selectedIndex=7

(bamberka)
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2bzlbdSkE&id=4CA7C266D94D57DC8A70DE957190E9A1632527A6&thid=OIP.-zlbdSkEKKL2Kgo0-m4AMQHaJ4&mediaurl=http%3a%2f%2fimg.fototrip.pl%2fpicm22%2f6de91c53f2.jpg&exph=640&expw=480&q=bamberka+pozna%c5%84ska&simid=608018543877753311&selectedIndex=2

(poznańskie koziołki)
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=K5NTrv9P&id=B190FD88E8ED9DEC6C675F0F62C561D56B937E1E&thid=OIP.K5NTrv9POUqPzlIckTNa2wHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fi.ytimg.com%2fvi%2fKAh3PUDgp-c%2fhqdefault.jpg&exph=360&expw=480&q=kozio%c5%82ki+pozna%c5%84skie&simid=608026699994301084&selectedIndex=14

(opera)
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SjYFpK0p&id=DE84560399DD56B782FD7D511FE749E0F678AEB7&thid=OIP.SjYFpK0pec58eK_TzfwZ-gHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fupload.wikimedia.org%2fwikipedia%2fcommons%2f3%2f38%2fPoznan_Opera_House.jpg&exph=1536&expw=2048&q=opera+pozna%c5%84ska&simid=608009898145743268&selectedIndex=8

(kościół farny)
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=TwlKa1i8&id=DB906D965CCB6071D1659C7348F9E0B1BF2CDB19&thid=OIP.TwlKa1i8C_xJoNZWXFgm8wHaFj&mediaurl=http%3a%2f%2fstatic.lovetotravel.pl%2fgalery%2fth%2fth1_9191_fara_poznanska.jpg&exph=712&expw=950&q=fara+pozna%c5%84ska&simid=608019458701330330&selectedIndex=2

(zamek)
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=obyri5%2bK&id=0CB41B28BC1AC45F7557616C4DA9B6ECD6EB5830&thid=OIP.obyri5-KxdNG35PWyHm6IAHaEU&mediaurl=https%3a%2f%2fd-pt.ppstatic.pl%2fk%2fr%2f1%2fe1%2fb9%2f592beb0a3332e_p.jpg%3f1496151910&exph=455&expw=780&q=zamek+pozna%c5%84ski&simid=608045752517263954&selectedIndex=24

(Stary Rynek)
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XbAaqGub&id=2F1FA823FE30D55BCED2E034527F417CE1A38E02&thid=OIP.XbAaqGubBob9WjYL4iAB1gHaFK&mediaurl=https%3a%2f%2fupload.wikimedia.org%2fwikipedia%2fcommons%2fthumb%2f4%2f4a%2fStary_Rynek_Pozna%25C5%2584.jpg%2f1200px-Stary_Rynek_Pozna%25C5%2584.jpg&exph=837&expw=1200&q=stary+rynek+pozna%c5%84ski&simid=608046482668718126&selectedIndex=7

(pomnik Starego Marycha)
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=2PbCFhB2&id=EA8B7EC8CBFAE35120F25C9E5B70CFEA51776B33&thid=OIP.2PbCFhB2r1FWQKhsJfoy5AHaFL&mediaurl=https%3a%2f%2fpolszczyzna.pl%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f07%2fStary_Marych_gwara_poznanska.jpg&exph=595&expw=850&q=stary+marych+pozna%c5%84ski&simid=608046495557750031&selectedIndex=3


2. Zabawa ruchowa “Spacer po mieście”
W nocy padał deszcz. Jest on bardzo potrzebny roślinom, ale na chodnikch pozostały kałuże. Idziemy na spacer po Poznaniu- dziecko spaceruje po pokoju, kiedy Rodzic głośno klaśnie, dziecko natychmiast podskakuje- przeskakuje kałużę. Idzie dalej, znów podskakuje na klaśnięcie. Warto klaskać w nierównych odstępach czasu, miedzy innymi raz za razem.

 

3. Zabawa w dodawanie.
Przygotowujemy dwa zestawy po 6 małych karteczek. Piszemy na nich ołówkiem (nie flamastrem, bo będzie prześwitywać) cyfry 0- 5. Zginamy w kostkę i wrzucamy do dwóch miseczek lub kubeczków tak, żeby w każdym były liczby 0- 5. Przygotowujemy liczmany, np. guziki, patyczki, gdyby dziecko miało problemy z dodawaniem.

Następnie dziecko losuje z każdego kubeczka po jednej liczbie. Odczytuje je i przelicza, ile to razem będzie. np. 5 i 4 to 9. Potem próbuje napisać na kartce działanie 5 + 4 = 9 (piszą tylko 6-latki i chętne 5-latki)
Potem losuje jeszcze jeden zestaw liczb i tak samo pisze działanie.

 

4. Zabawa w odejmowanie.
Przygotowujemy 2 zestawy po 6 małych karteczek. Na karteczkach z pierwszego zestawu piszemy liczby 6- 10, przy czym 10 piszemy na dwóch kartkach. Na drugim zestawie piszemy 1- 6. Zginamy tak jak poprzednie kartki i umieszczamy w dwóch miseczkach lub kubeczkach. Przygotowujemy liczmany.

Dziecko losuje po jednej kartce z obu miseczek- najpierw z tej, gdzie były wyższe liczby. Odczytuje liczby i przelicza odejmując. Potem pisze działanie np. 10 – 6 = 4 (piszą tylko 6-latki i chętne 5-latki).
Ponownie losuje i pisze jeszcze jedno działanie.

 

5. Ćwiczenia oddechowe. Przygotowujemy słomkę i rozprostowane karteczki z liczbami z poprzednich zadań.
Dziecko przy pomocy słomki przenosi karteczki z blatu stołu do miseczki- przykłada koniec słomki do karteczki, zasysa powietrze przez słomkę i trzymając zassane przenosi nad miseczkę i tam delikatnie upuszcza.

 

6. Praca w książkach

wszystkie dzieci
Karta pracy (fioletowe), cz. 4, s. 21, 22 (23, 24).

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf

Dzieci rysują po śladach. Określają, który rysunek kojarzy się z ich otoczeniem.
Kolorowanie ramki zdjęcia przypominającego miejscowość dziecka. Kolorowanie rysunku.

 

6- latki
Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby (książka zielona), cz. 2, s 75 (77).

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html
Liczenie, o ile kratek środki kwiatów są oddalone od linii. Rysowanie pod linią kwiatów, których środki są oddalone o tyle samo kratek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content