014959
krasnal-2

WIEM JAK CHRONIĆ MOJĄ PLANETĘ 16.04.

wiewiorka

WIEM JAK CHRONIĆ MOJĄ PLANETĘ 16.04.

WIEM, JAK CHRONIĆ MOJĄ PLANETĘ

  1. Co to jest ekologia? – słuchanie wiersza, rozmowa na temat jego treści. Zabawy ruchowo-słuchowe na podstawie fragmentu rymowanki. Zapraszamy dziecko do wysłuchania wiersza. Prosimy, by starało się zapamiętać wszystkie słowa, których znaczenia nie rozumie.

Co to jest ekologia?

  1. Klimkiewicz, W. Drabik

 

Ekologia – mądre słowo,

a co znaczy – powiedz, sowo?

Sowa chwilę pomyślała

i odpowiedź taką dała:

„To nauka o zwierzakach,

lasach, rzekach, ludziach, ptakach.

Mówiąc krótko, w paru zdaniach,

o wzajemnych powiązaniach

między nami, bo to wszystko

to jest nasze środowisko.

Masz je chronić i szanować”

– powiedziała mądra sowa….

 

Po wysłuchaniu wiersza  prosimy dziecko, aby spróbowało wymienić słowa, których znaczenie nie jest dla niego do końca jasne. Kierujemy rozmową, zadając dziecku pytanie: Co to jest ekologia?

Czego dotyczy ta nauka?

Co oznacza słowo „szanować”?

Aby utrwalić definicję pojęcia „ekologia”, możemy zaproponować zabawę rytmiczną, np. dziecko

Może wyklaskiwać, wytupywać fragment wiersza zgodnie z analizą sylabową:

 

To na-u-ka o zwie-rza-kach,

la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach.

Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach,

o wza-jem-nych po-wią-za-niach

mię-dzy na-mi, bo to wszyst-ko

to jest na-sze śro-do-wis-ko.

 

  1. Obejrzyj bajkę edukacyjną pt. „Ekologiczny dom”

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

 

 

  1. Wiosenna gimnastyka

https://wordwall.net/pl/resource/1173239/wiosenna-gimnastyka

 

 

  1. Praca z KP4.4a – pisanie po śladzie znaków < i >, porównywanie liczby obiektów i zapisywanie rozwiązania znakami < i >. • KP4, ołówek

               Praca z KP4.4b – układanie historyjki obrazkowej, przeliczanie obiektów w zbiorach,   dorysowywanie nakrętek, pisanie cyfr i znaków < i >. • KP4, ołówek

 

  1. Ekologia: „Na jaką głoskę?”

https://view.genial.ly/5e9bf464f69c430d825d2d81

 

 

  1. Quiz „Czy wiesz jak dbać o przyrodę?”

http://scholaris.pl/resources/run/id/102312

 

                                                                        Miłego dnia:)

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content