ZASADY TWORZENIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

P9/010/9/14

Zasady tworzenia oddziałów przedszkolnych

w Przedszkolu nr 9

w Poznaniu

 

 

&1

 

         1. Zasady zostały ustalone w porozumieniu Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców.

 

 

&2

 

1.      Przy tworzeniu oddziału brana jest pod uwagę opinia nauczyciela i psychologa zatrudnionego w przedszkolu, oparta na podstawie całorocznej obserwacji, dotycząca stopnia rozwoju dziecka, a w szczególności jego dojrzałości emocjonalno-społecznej.

 

2.      Rozmowa z rodzicami dzieci wytypowanych do zmiany grup (wynikającej z organizacji pracy przedszkola) w najkrótszym czasie po zakończeniu rekrutacji.

 

3.      W przypadku braku zgody rodziców, zwołuje się zebranie danego oddziału, w celu przedyskutowania mających nastąpić zmian. W sytuacji braku chętnych do przejścia do innego oddziału, poinformowanie ogółu o konieczności dokonania zmian organizacyjnych oraz o niezbędności zastosowania kolejnej zasady z pkt. 4.

 

4.      Przy tworzeniu oddziału decyduje data urodzenia dziecka.

 

 

Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 09.09.2014r.

 

 

Zatwierdzam

 

 

Dyrektor Przedszkola

 

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej                                                 Przedstawiciele Rady Rodziców

 

BIP      Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedszkole nr 9 w Poznaniu - 2012      Realizacja: E1-Interactive - strony www